Tematický okruh – Chov včelích matek, šlechtitelská práce

Chov včelích matek, šlechtitelská práce

Teoretické základy šlechtění (přání, možnosti a hranice)
Co je to ideotyp – požadovaný cíl šlechtění daný seznamem parametrů
Ideotyp u včel:  výnos, mírnost, sezení, nerojivost, odolnost proti nemocem (tolerance, vitalita, …)
Možnosti: selekce je možná jen na
– existující vlastnosti
– vlastnosti, které mají dostatečnou dědivost (heritabilitu)
Evropská včela – genetické bohatství – ohrožení velké – ochrana nutná

Genetika – věda o dědičnosti
– osobnost otce genetiky G.J. Mendela (1822-1884)
základ vědy: tužka, sešit (a brýle)
pravidla dědičnosti (dříve zákony)
DNA, chromosómy, geny, alely, dvojité a jednoduché sady (matky a trubci)
geny malých avelkých účinků, geny markery (QTL)
podíl vlastností od rodičů (i u včel 50 % / 50 %)
recesivita a dominance
štěpení vlastností v dalších generacích, variabilita potomstva (vám se taky povedly včechny děti? )

Postup šlechtění (selekce)
změřit požadovaný znak
vybrat partnery
vychovat potomstvo
znovu změřit požadovaný znak (na souboru a na více stanovištích)
získaný materiál rozmnožit
a komerčně využít

Praktický chov matek
záznamy (úlový deník, matrika matek, evidenční lístek matky)
výběr plemenných včelstev (matečných i trubčích)
– ne to, co je náhodou nejlepší, ale to co má dobré předky
přelarvování, odchov sérií,
líhnutí v medníku nebo v termostatu, parametry líhně
oplodňáčky, velikost, teplodržnost, systémy krmení
včely do oplodňáčků, narkóza ano/ne
umístění oplodňáčků, okrsky čistého chovu, chov trubců
značení matek (barevný systém, čísla, vhodná lepidla, jak a kdy značit)
zasílání matek, marketing
pokusy využít banku matek
přidávání matek (matku je třeba měnit, nikoliv přidávat; různé systémy klícek, přidávání přes smetenec)
Otevřené a zralé matečníky na prodej
Umělá tichá výměna pomocí matečníků
Tvorba oddělků na prodej

... pro studentyPermalink

Komentáře nejsou povoleny.