Osnova přednášky k tématu „Kočování“

Kočování se včelstvy

Účel kočování

 • Přesun včelstev za zdroji nektarové a medovicové snůšky
 • Zajištění opylovací služby
 • Zlepšení ekonomiky včelařského provozu
 • Zpravidla nutná podmínka pro existenci profesionálních farem

Základní podmínky pro přesun včelstev

 • Úl musí mít dostatečné větrání nejlépe v blízkosti česna k odvodu tepla při rozrušení včelstva
 • Včela z nového stanoviště se nesmí vrátit do míst, které zná z předchozího stanoviště
 • Pérování dopravního prostředku musí být kvalitní při aktuálním zatížení
 • Česna úlu při převozu musí být uzavřena
 • Úly a nástavky při převozu musí být fixovány tak, aby nedošlo k úniku včel

Ekonomika převozů

 • Vhodný pevný lehký úl umožňující snadnou manipulaci nebo umístění na paletě
 • Využití vhodné mechanizace k nakládání a skládání
 • Vhodný dopravní prostředek umožňující vysokou produktivitu při převozech

Způsoby převozů včelstev

 • Jednotlivé úly na ložné ploše…… nakládáné ručně
 • Jednotlivé úly na ložné ploše ….. nakládané pomocí „Easyloaderu“ v jedné osobě
 • Na paletách nakládaných hydraulickou rukou, Easyloadrem, vysokozdvižným vozíkem
 • Převoz plošinových palet na přívěsech s výškovou stavitelností ložné plochy
 • Kočovné vozy ?

Hlavní problémy převozů včelstev na profesionálních farmách

 • Vhodný dopravní prostředek i z hlediska ekonomiky provozu a pořízení
 • Zatím není prověřeno u nás žádné nakládací zařízení
 • Máme dost členitý terén – nemáme vhodná kočovná stanoviště
 • Nedostatečná dotační politika
 • Zatím se kočuje s nízkou produktivitou vynaloženého pracovního času

Doporučená literatura:

Kočování se včelstvy od různých autorů,

Veselý a kol.: Včelařství,

Kamler: Komerční provozy, ČSV 2007

Vypracoval: Dr.Ing. František Kamler, říjen 2009

... pro učitele včelařstvíPermalink

Komentáře nejsou povoleny.