Osnova přednášky k tématu „Včelí pastva a opylování“

Včelí pastva – opylování:

 • Rostlina poskytuje včelám pyl a nektar, přitom zajistí opylení a reprodukci
 • Pyl je zdrojem dusíkatých látek
 • Nektar je cukerná složka – zdroj energie

 • Včelstvo spotřebuje za rok přes 100 kg cukrů a 30 kg pylu
 • Včelstvo má vyvinutý dobrý shromažďovací pud pro cukernou složku
 • U pylu je to slabší, k dobrému rozvoji včelstva musí mít včelstvo pyl k disposici po většinu roku

 • Zdroje pylu
 • Lísky, olše, jívy
 • Ovocné stromy
 • Řepka ozimá
 • Hořčice
 • Květena v lese
 • Jetele
 • Slunečnice
 • Strniskové směsky
 • Obecně členitá příroda extenzivněji zemědělsky využívaná

 • Zdroje hlavní snůšky
 • Řepka ozimá
 • Akát
 • Hořčice
 • Lesní květena
 • Medovice
 • Jetele
 • Slunečnice

 • Rostliny – plodiny dobře reagující na opylení
 • Ranně kvetoucí ovocné stromy
 • Jádroviny
 • Řepka ozimá – + 10-15 %
 • Hořčice – + 20-40 %
 • Slunečnice – + 10 – 50 %
 • Jetele
 • Semenářské porosty

Doporučená literatura: Včelařsky významné vrby, Včelí pastva, Medovice a včely,

bohatá je polská literatura a polské včelařské časopisy

Vypracoval: Dr.Ing. František Kamler, říjen 2009

... pro studenty, ... pro učitele včelařstvíPermalink

Komentáře nejsou povoleny.