Výzva ke spolupráci při monitoringu varroázy

Výzva k účasti na společném projektu Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Výzkumného ústavu včelařského v Dole k rozšíření poznatků o metodách a možnostech využití monitorningu varroázy

Monitoring intenzity varroázy je důležitý pro včasné reakce chovatele. Metody monitoringu jsou založeny na různém principu. Jsou jednodušší i pracnější a je potřeba porovnat metody také navzájem. V tomto projektu porovnáváme údaje o spadu roztočů na podložku s počtem roztočů nacházejících se ve stejné době na dospělých včelách před začátkem letního léčení. Variabilita v přírodě je veliká, proto je potřeba pokusy mnohokrát opakovat na mnoha místech.
Obracíme se proto na aktivní včelaře s touto výzvou ke spolupráci.

Pokud byste měli zájem zapojit se do této akce, pročtěte tuto stručnou metodiku a ozvěte e-mailem na:  beedol@nullbeedol.cz nebo na info@nullvarroamonitoring.cz

Dostanete nádobky (napoprvé čtyři), štítky, odpovědní zasílací obálky (poštovné platí laboratoř při doručení) a podrobné pokyny s obrázky.

Metoda je tak jednoduchá, že ji lze provádět nejen v laboratoři, ale i v domácnosti. Nabízíme 3 varianty spolupráce:

A) odběr Vašich vzorků a jejich zaslání na vyšetření do laboratoře
B) souběžné vyšetření Vašich vzorků doma i v laboratoři (tuto variantu doporučujeme, protože přinese nejvíce poznatků)
C) vyšetření vzorků jen doma a zaslání výsledků do laboratoře a zadání do systému VMS.

Formulář pro zapisování výsledků .

Princip:
Výběr včelstev
Vyšetření včel má smysl u včelstev, kde se sleduje přirozený spad roztočů na podložce. S údaji, zjištěnými na podložkách, bude porovnán počet roztočů na včelách.

Odběr vzorků
Pro zjištění počtu roztočů se odebírá vzorek včel z plodiště. Včely (pozor na matku) se sklepnou z plástu na list papíru nebo plastové folie a z této folie se přesypou do připraveného kelímku. Objem kelímku (120 ml) odpovídá potřebnému množství asi tří set včel. Kelímek se uzavře šroubovým víčkem a vloží se přes noc do mrazáku nebo do výparníku chladničky. Usmrcené včely v označeném kelímku se vyšetří na místě, nebo se bezodkladně bezplatně pošlou přiloženou obálkou na uvedenou adresu laboratoře.

Vyšetření
Vzorek se vloží do větší nádobky s teplým roztokem obsahujícím smáčedlo a třepe se stanovenou dobu. Po té se včely na dvojitém sítu oddělí proudem vody od roztočů, kteří se počítají na spodním sítu.

Opakování
Ve vybraných lokalitách budeme po dohodě se včelaři vyšetření několikrát opakovat.


Dotazy? Ing. Dalibor Titěra, VÚVč Dol, beedol@nullbeedol.cz, 607 985 393

11.7.2009

Ing. Petr Texl, předseda PSNV-CZ                     Dr.Ing. František Kamler, ředitel VÚVč Dol

... pro včelaře, Akce, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.