Vyhodnocení soutěže Český med 2010

Do soutěže Český med 2010 bylo zasláno 230 medů.

Vyhodnocení bylo zveřejněno na Mezinárodní včelařské  výstavě v Ostravě 11.9.2010.

Seznam medů s oceněním zlatou medailí 2010
Seznam medů s oceněním stříbrnou medailí 2010

Při hodnocení byla posuzována především kvalita medu na základě stanovení fyzikálních a chemických parametrů s přihlédnutím ke konzistenci medu, obsahu nečistot (voskové částečky na hladině medu a na vnitřní straně víčka) a jeho senzorickým vlastnostem. Dále jsme hodnotili celkový vzhled balení a etiketu. U etikety se též hodnotilo, zda rozměrově odpovídá obalu a zda není nalepená nakřivo. Zlatou medailí byly oceněny jen kvalitní medy s etiketami, jejichž text nemá žádné vážné chyby a svým grafickým zpracováním vhodně doplňují spotřebitelské balení medu.
Nejčastější nedostatek, který se opět letos vyskytoval, je špatné označení druhu medu, což je povinný údaj. Vyhláška dává na výběr jen jednu ze dvou možností: “med medovicový” nebo “med květový”
Nestačí napsat pouze “med smíšený” nebo “med lesní”. Toto jsou přípustné doplňující údaje ale nikoliv druh medu podle vyhlášky.

Za co jsou zlaté medaile: kvalita, obal bez chyby, přitažlivá etiketa, originální nápady, žádné zakázané údaje na etiketách
Za co jsou stříbrné medaile: kvalita, obal přijatelný, obsahově správná etiketa se slabší grafickou úpravou (např. rozmazaná razítka, dolepky), promíjely se do určité míry chyby na etiketách

Medaile nedostaly medy, které nevyhovovaly obsahem vody nebo HMF (1 případ přehřátí), medy, které neměly nová víčka (1 případ použité sklenice od zeleniny s přelepenou původní etiketou), medy v nichž byly viditelné kousky vosku a medy s etiketami, jejichž text neodpovídá zákonným požadavkům, zejména když chybí druh medu.

Držitelům medailí stále nabízíme malé hologramové samolepky na propagační materiály, etikety a jiné příležitosti, s těmito podmínkami. Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na materiálu nebo etiketě musí být současně uveden tento text: Včelař (podnik) je nositelem zlaté (stříbrné) medaile soutěže Český med (rok) za med ….. (uveďte dle diplomu).

Malé medaile si můžete v libovolném množství přiobjednat na naší adrese nebo mailem.

Cena je 2,50 Kč/ks včetně DPH

... pro včelaře, ... pro veřejnost, Akce, Informace, ProduktyPermalink

Komentáře nejsou povoleny.