Činnost zkušební laboratoře

Činnost zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského

V rámci naší zkušební laboratoře pracuje chemická, mikrobiologická a diagnostická laboratoř.

Naše zkušební laboratoř je od roku 1998 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle mezinárodní normy ISO 17025. To znamená, že spolehlivost výsledků zkoušek je úředně kontrolována. V řeči předpisů to znamená, že laboratoř má zavedený, udržovaný a pravidelně kontrolovaný systém jakosti pro provádění zkoušek a takzvanou „správnou laboratorní praxi“ v anglické zkratce „GLP“.  Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních zkoušek  českých i mezinárodních s velmi dobrými výsledky. Akreditaci podle normy ISO 17025 uznávají i naši zahraniční zákazníci. Cílem laboratoře je nejenom poskytovat zákazníkovi přesné výsledky zkoušek, ale také trpělivě vysvětlovat, jak si s výsledky počínat v praxi.

V jakých situacích můžete potřebovat naše služby a co Vám můžeme nabídnout?

•    Vyšetření zimní měli na varroázu
Tuto zkoušku všichni znají. Při přípravě vzorků je třeba dodržet pokyny příslušného inspektorátu KVS.

•    Obáváte se moru?
Můžeme zjistit z měli z medu nebo ze zásob, zda jsou ve včelstvu spóry původce moru.

•    Chcete prodávat med? Nabízíme:
Celkový rozbor (balíček 1) pro kontrolu kvality medu (voda, hmf, sacharóza) včetně vystavení certifikátu Český med k vyhovujícímu medu
Celkový rozbor (balíček 2) pro kontrolu kvality a určení druhu medu
(květový / medovicový) pro prodej, resp. etikety (voda, hmf, sacharóza, vodivost) včetně vystavení certifikátu Český med k vyhovujícímu medu

•    Jste v ochranném pásmu a chcete prodávat med?
Pokud je třeba potvrzení, naše laboratoř v Dole provádí stanovení Paenibacillus larvae v medu včetně vystavení certifikátu vašeho medu o negativním vyšetření na mor plodu

Podle nařízení vlády č. 285/2007 Sb. se cena chemických  rozborů medu se snižuje o dotaci 800 Kč a cena mikrobiologického rozboru medu (nepřítomnost původce moru) se snižuje o dotaci 400 Kč. Na dotaci má nárok jen chovatel včel. V žádosti o dotovaný rozbor medu nezapomeňte uvést datum narození a registrační číslo chovatele. Za rok lze uplatnit 4 dotace.

•    Chcete prodat, koupit včely nebo kočovat?
Veterinář bude požadovat potvrzení o zdravotním stavu vašich včel. K tomu potřebujete doklad o tom, že včelstva byla ošetřena proti varroáze a vyšetřena z měli. To všichni pořádní včelaři mají. V případě požadavku vám provedeme vyšetření na mor, nosemózu a  akarapidózu.

•    Jste chovatelé matek na prodej?
Před sezónou budete potřebovat vyšetření vzorků na nosemózu. Pro vyšetření je výhodné využít období před koncem roku, kdy nabízíme i slevu.

•    Obáváte se, že máte nemocné včely?
V řadě případů je užitečné vzorky do laboratoře poslat. Při nenormálních úkazech na plodu je to zcela nutné. Také pokud včelstva uhynou, měla by být příčina úhynu důkladně prošetřena. Vyšetření je v zájmu všech.

•    Máte podezření na otravu včel?
V těchto případech je důležité doložit, že včely neuhynuly v důsledku nemocí, to můžeme bezodkladně vyšetřit v naší laboratoři. Pro stanovení zbytků (reziduí) účinných látek chemických přípravků způsobujících otravy včel jsou ale potřebné velmi složité přístroje, které naše laboratoř nemá. Tyto rozbory provádí např. Státní veterinární ústavy v Praze a v Jihlavě.

•    Výrobci a dovozci přípravků na ochranu rostlin nebo hnojiv
si u nás objednávají posuzování jedovatosti těchto látek pro včely. Dovedeme změřit  kontaktní i orální toxicitu a některé vedlejší účinky.

•    Potřebujete se ujistit o  jakosti včelího vosku?
Pravost vosku se posuzuje podle stanovení bodu tání, čísla kyselosti a čísla zmýdelnění. Dokážeme také zjistit, zda ve vosku nejsou životaschopné spóry moru včelího plodu. Můžeme vám také zprostředkovat stanovení obsahu parafinu ve včelím vosku.

•    Vyrábíte domácí medovinu?
Zašlete-li do laboratoře vzorek medoviny, můžeme vám destilačně stanovit obsažené množství alkoholu. Podle toho se pozná, jak kvašení proběhlo. Dobře vykvašená medovina má od 10 do 15 % alkoholu. Je-li obsah příliš nízký, třeba 6 %, znamená to, že kvašení ustalo předčasně.

 

S případnými dotazy se na nás můžete obrátit prostřednictvím
e-mailu (beedol (et) beedol.cz) nebo telefonicky (220 940 480, 220 941 259)

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.