Diferenciální diagnostika Nosema ceranae

V posledních letech se do Evropy rozšířil nový druh žaludeční parazitické mikrosporidie včel, Nosema ceranae. Původní druh Nosema apis nalézáme čím dál méně, nový druh naopak stále častěji. Ani odborníci si zatím nejsou jisti, jaké budou důsledky tohoto jevu. Nová Nosema ceranae má poněkud odlišný vliv na hostitele. Výskyt nemá výrazně sezónní dynamiku jako měla Nosema apis. Je hojná i v létě. Každopádně zkracuje včelám život a negativně ovlivňuje jejich metabolismus.

Naše laboratoř umí odlišit oba druhy při mikroskopickém vyšetření. Tato informace je od února 2012 připojena na každém protokolu o vyšetření nosemózy, pokud jsou vzorky zaslány do laboratoře Dol. (Laboratoř v Přerově – Žeravicích posílá zatím protokoly bez diferenciální diagnostiky)

Za toto rozlišení neúčtujeme žádný příplatek, platí ceny podle ceníku.

... pro učitele včelařství, ... pro včelaře, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.