Vyšetření moru z plodu, měli a medu

Původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae můžeme najít v nemocných včelstvech, nebo ve včelstvech, která přišla s nákazou do styku a zatím neonemocněla.
Pro laboratorní vyšetření se ze včelstev odebírají vzorky plodu, medu nebo voskové měli ze dna úlů.
Každé z těchto vyšetření má svoje specifika, někdy se hodí více a někdy méně.

Vyšetření plodu se provádí, pokud vidíme na plodových plástech plástech něco jiného, než zdravé larvy a kukly.

Vyšetření voskové měli ze dna úlů je vhodné i pro plošné pátrání, kde se vyskytují bacily moru. Toto vyšetření je kvantitativní, to znamená, že podle nalezené koncentrace spor bacilů můžeme odhadnout, zda včelstvo je nemocné (případy s desítkami tisíc bacilů a více na gram měli), nebo jenom infikované (10 až tisíc bacilů na gram). Toto vyšetření vyvinul náš ústav a osvědčilo se v praxi. Na vyšetření měli nelze požadovat dotaci. Více informací.

Vyšetření medu se provádí ve dvou situacích:

1) Potřebujeme-li doložit (například správci tržiště nebo odběrateli), že do oběhu uvádíme med prostý spor Paenibacillus larvae (původce moru včelího plodu), pošleme na vyšetření 250 – 500g sklenici vytočeného medu ze zkoušené šarže. Na tento rozbor lze uplatnit dotaci ve výši 400 kč.

2) Chceme-li se ujistit, že včelstvo nemá mor (podobně jako v případech vyšetření měli), můžeme nechat vyšetřit i med. Nejpřesnější výsledky přináší rozbor vzorků zásob z rohů plodových plástů naškrábaných lžící do nádobky z jednoho až deseti včelstev. Tam kde se najde původce moru, je třeba ve spolupráci v veterinárním inspektorem odebrat úřední vzorky a podezření důkladně prověřit. Včasná likvidace ohniska předejde velkým škodám. Toto vyšetření zavedli před mnoha lety v Německu jako podmínku pro povolení kočování. Aby bylo toto vyšetření stejně citlivé, jako vyšetření měli, je třeba přesně dodržet metodiku odběru. Vhodné období je březen a duben. Později jsou plodové plásty zaplodované až k okraji a med z krycích plástů nebo medníkových nástavků je z čerstvé snůšky, s plodem nepřichází do kontaktu a vyšetření může být méně citlivé (tzv. falešně negativní výsledky).
Na vyšetření moru z medných zásob se nevztahuje dotace.

DT

... pro učitele včelařství, ... pro včelaře, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.