Formidol 80 ml v klinickém pokusu

Výzkumný ústav včelařský v Dole vyvinul novou formu proužků s kyselinou mravenčí, závěsné proužky s vyšším obsahem 85% kyseliny mravenčí. V porovnání s Formidolem 40 ml působí kyselina mravenčí v úlu déle. Formidol 80 ml obsahuje 100 g 85% kyseliny mravenčí.  Odpar prvních 6 dní je relativně vyrovnaný a pohybuje se mezi 10 a 12 g za den, poté do 12. dne úměrně klesá. Po 12. dni je odpar tak nízký, že nevykazuje na roztoče varroa žádný účinek.  Proužky Formidolu 80 ml se vkládají do úlu na 12 dní.

Formidol 80 ml bychom rádi zaregistrovali tak, aby se dal vyrábět a prodávat v příštím roce. Proto ústav požádal Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léčiv v Brně (ÚSKVBL) o povolení prodloužení klinického pokusu pro tento přípravek. Hlavním cílem těchto pokusů je prověřit použití tohoto nového přípravku v širší včelařské praxi s cílem ověření jeho bezpečnosti a získání podkladů pro případné úpravy metodiky. Organizace klinického pokusu je obdobná jako ji známe u přípravku Gabon PA 1,5 mg.

Pro zapojení do klinického pokusu je třeba:

– vyplnit a zaslat na naši adresu objednávkový list, souhlas chovatele včel a souhlas příslušného inspektorátu KVS.

– před vložením Formidolu 80 odsledovat, pokud možno, přirozený spad.

– v období od vložení do vyjmutí pásků sledovat spad roztočů. Spad spočítejte i po první fumigaci v říjnu. Výsledky zapisujte do formuláře pro záznamy sledovaných parametrů. Formulář odešlete na naši adresu nejpozději do 31. 10. 2013.

1 balení obsahuje 2 pásky, minimální odběr je 20 balení (1 krabice).

Cena za 1 balení je 32 Kč.
Dotace se na Formidol 80 letos nevztahuje.
Návod ke stažení.

... pro včelařePermalink

Komentáře nejsou povoleny.