Objednávání a placení rozborů nemocí 2013

Veterinární metodika pro rok 2013 ukládá chovatelům tyto povinné rozbory.

1)  rozbory hrazené ze státního rozpočtu
Vzorky mohou vyšetřit všechny akreditované laboratoře, tedy i naše laboratoř.
Proplacení je vázáno na žádanku potvrzenou příslušnou KVS.
Vzorky zaslané do naší laboratoře bez žádanky potvrzené KVS také vyšetříme, pošleme platný protokol, ale rozbory musí chovatel zaplatit sám.

Kódy povinných úkonů hrazených ze státního rozpočtu:

EpM120    Včely – Mor včelího plodu v ochr. pásmech po 5 letech
EpM130    Včely – Mor včelího plodu v chovech matek dle seznamů
EpM300    Včely – Varroáza z měli
EpM400    Včely – Nosema v chovech matek dle seznamů
EpM500    Včely – Akarapidóza v chovech matek dle seznamů

2) Dalším povinným úkonem, ale hrazeným chovatelem, je vyšetření na mor včelího plodu pro včelstva kočovná a včelstva trvale přemísťovaná mimo území kraje (kód ExM110).
Toto vyšetření rovněž provádí i naše laboratoř. Žádanka není nutná, stačí doprovodný dopis.

Pokud se vyšetřuje mor na základě mimořádných veterinárních opatření v ochranných pásmech ohnisek moru včelího plodu. Vyšetření hradí chovatelé, ale je jim zpětně proplaceno spolu s dalšími náklady na likvidaci ohniska (žádost se podává na MZe).
V těchto případech poskytne naše laboratoř na žádost chovatele prodlouženou splatnost faktury.

Chovatelé matek si dříve vyřizovali tzv. atesty.
Atesty pro chovatele matek již veterinární správy nevydávají. K prodeji matek nejsou potřeba.
Vyšetření jsou ale povinná. Dokládají se mimo jiné při žádosti o dotace.
Žádost o dotace chovatelé dokládají přímo kopiemi všech protokolů o vyšetření (varroa, mor, akarapidóza a nosemóza).

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.