Rozbory medu

Naše laboratoř provádí rozbor medu fyzikálně chemických parametrů dle vyhlášky 76/2003 Sb.
Nabízíme rozbory formou balíčků.

“Balíček 1” zahrnuje  stanovení obsahu vody, sacharózy a HMF. Cena je 980 Kč. V případě uplatnění dotace platí včelař platí jen 180 Kč  (800 Kč je dotace, o kterou žádá laboratoř).

“Balíček 2” představuje navíc měření vodivosti, abyste mohli doložit, že správně deklarujete druh medu (květový / medovicový) pro prodej, resp. etikety. Tento rozbor stojí  1090 Kč, včelař platí je 290 Kč (800 Kč je dotace).

Na rozbor stačí poslat 1/2 kg medu. Med může být zkrystalizovaný, není třeba ho ztekucovat. Jako formulář objednávky můžete použít žádanku nebo stačí doprovodný dopis s těmito informacemi:

– požadované vyšetření
– jméno a zasílací adresa
– fakturační adresa, pokud je odlišná od zasílací
– registrační číslo chovatele (k uplatnění dotace)
– datum narození chovatele (k uplatnění dotace)
– rok medobraní
– telefonický kontakt

Co obdržíte?

– protokol o zkouškách
– pokud med bude vyhovovat vyhlášce č.76/2003 Sb., dostanete doprovodný dopis, že Váš med vyhovuje vyhlášce č.76/2003 Sb.
– pokud Vámi zaslaný med bude vyhovovat normě Český med , získáte certifikát “Český med”

Norma Český med je určena pro členy svazu, kteří mají svá včelstva a tudíž med z vlastní produkce.

Další chemické analýzy.

V nabídce máme další zkoušky, které přispívají ke garanci dobrého medu.
Jedná se o stanovení obsahu vyšších cukrů, stanovení přítomnosti škrobu a stanovení obsahu karamelu v medu.

Potřebujete získat certifikát o negativním vyšetření Vašeho medu na mor plodu?

Vystavíme Vám jej na základě mikrobiologického vyšetření . Stačí zaslat 1/2 kg medu. Cena za vyšetření je 450 Kč,včelař platí jen 50 Kč. 400 Kč je dotace, kterou si vyřizuje laboratoř hromadně. Vzorek medu s žádostí o rozbor zašlete na shora uvedenou adresu.

Nabídku všech zkoušek najdete v ceníku.

Placení: spolu s výsledky rozboru dostanete fakturu na zaplacení převodem. Platit můžete také osobně u nás v hotovosti.

Pokud žádáte současně chemický i mikrobiologický rozbor, stačí zaslat jeden vzorek medu.

Dotace.
Na dotaci má nárok jen chovatel včel s přiděleným registračním číslem chovatele. V žádosti o dotovaný rozbor medu nezapomeňte uvést datum narození, registrační číslo chovatele  a celou adresu .
Za rok lze uplatnit 4 dotace. Dotační rok je od začátku srpna do poloviny července následujícího roku.
Vzorek medu s žádostí o rozbor zasílejte na naši adresu. Vzorky můžete posílat celoročně.
Aby se sklenice s medem nerozbila při přepravě, doporučujeme použít vyšší půlkilovku a strčit ji do ustřižené PET lahve a mezery vycpat papírem.

K rozborům, které na nás požadují konzumenti, píšeme také zde

... pro včelaře, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.