Vzorky měli na varroázu – odběr, příprava, zasílání.

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy.
Odebíráme  směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2.příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.
Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

Vysušení vzorku
Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

Obaly
Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry. Používají se také kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou.  Prodyšná tkanina musí mít tak hustá oka, kterými měl nepropadne. Zakrytí kelímku musí být dobře fixováno např. gumičkou. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech od jogurtů.
Nevhodné obaly jsou takové, ve kterých se měl může slepit, zplesnivět, nebo vypadávat.

Značení vzorků, doprovodný seznam vzorků a žádanky
Obal se označí číslem vzorku, jménem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev. Pokud máte více vzorků, vypište je pod pořadovými čísly na formulář přílohy návrhu na vyšetření měli
Nebo vygenerujte přílohy se seznamem vzorků pomocí systému CIS.
Číslo vzorku na obalu musí odpovídat číslu na seznamu vzorků.

Se vzorky pošlete buď vygernerovanou žádanku v CIS nebo použijte náš formulář  objednávky.

Vzorky pošlete na naši adresu – viz kontakty

Spolu s vyšetřením měli na varroázu je možné z jednoho vzorku provést také vyšetření na mor včelího plodu. V tom případě je nezbytně nutné zřetelně označit na obalu, v seznamu vzorků a v objednávce, že je požadováno dvojí vyšetření.

 

 

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.