Vzorky měli na varroázu – odběr, příprava, zasílání.

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy.
Odebíráme  směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2.příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.
Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

Vysušení vzorku
Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

Obaly
Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry. Používají se také kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou.  Prodyšná tkanina musí mít tak hustá oka, kterými měl nepropadne. Zakrytí kelímku musí být dobře fixováno např. gumičkou. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech od jogurtů.
Nevhodné obaly jsou takové, ve kterých se měl může slepit, zplesnivět, nebo vypadávat.

Značení vzorků, doprovodný seznam vzorků a žádanky
Obal se označí číslem vzorku, jménem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev.
Číslo vzorku musí odpovídat číslu na seznamu vzorků. Čísluje se průběžně za celou zásilku, aby se jedno číslo neobjevilo vícekrát.
Se vzorky je třeba poslat žádanku. Vyšetření varroázy z měli je povinné a je hrazeno státem. Pokud žádanku na vyšetření vystaví veterinární inspektor Krajské veterinární správy, chovatel dostane výsledky a nic neplatí. Vyšetření si může chovatel objednat v akreditované laboratoři i sám, bez žádanky Krajské veterinární správy. V tom přídadě vyšetření hradí chovatel.
Spolu s vyšetřením měli na varroázu je možné z jednoho vzorku provést také vyšetření na mor včelího plodu. V tom případě je nezbytně nutné zřetelně označit na obalu, v seznamu vzorků a v žádance nebo v průvodním dopisu, že je požadováno dvojí vyšetření.

Adresa pro zasílání vzorků:

Výzkumný ústav včelařský
Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou
tel.: 734 858 244, 731 505 589

Cena za vyšetření ve VÚVč –
Varroáza z měli:

Pouze jedeb vzorek: 50 Kč
2 a více vzorků: 25 Kč/vzorek
Ceny platí pro vzorky došlé v období od 15.1. do 1.3., v ostatních obdobích roku účtujeme přirážku 100 % k této ceně.

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.