Hniloba plodu je vážná hrozba

Hniloba-obr na webV Evropě došlo po delší době k nárůstu případů velmi nakažlivé hniloby plodu. Také v ČR byla nalezena ohniska (Pec pod Sněžkou a okolí) a nyní tam platí mimořádná veterinární opatření.

Naše laboratoř rozšířila nabídku laboratorního vyšetření klinického vyšetření příznaků na plodu i na vyšetření přítomnosti původce hniloby v měli.
Vyšetření je složitější, než u moru. Měl je třeba odebírat jedině na nové jednorázové podložky.
Nabízíme také konzultace, jak postupovat při preventivních monitorovacích akcích pro jednotlivce, základní organizace i větší oblasti.

Obracejte se bez ostychu na ing. Titěru, ing. Tyla nebo MVDr. Kamlera.

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.