Postup vzorkování měli na vyšetření moru včelího plodu pomocí jednorázových podložek.

Informace ke vzorkování měli na vyšetření MVP (mor včelího plodu) pomocí jednorázových podložek
Před manipulací s podložkami prosíme o přečtení a následné důsledné dodržování pokynů.
Abychom získali spolehlivé výsledky vyšetření a věděli míru nákazy v jednotlivých včelstvech, musíme nejprve získat vzorky ze všech úlů. K tomuto účelu se používají jednorázové podložky.
Pro zamezení rozšíření nákazy na stanovišti či znehodnocení vzorků infekcí je důležité dodržovat následující postup:
Vkládání:
– před vložením podložek úly řádně číselně označit
– podložku z obalů vyjmout čistou jednorázovou rukavicí
– podložku do úlu vložit pod včelí plod (na podložku mimo sezení včel nenapadá měl,
množství vzorku nebude dostatečné)
– na každé včelstvo použít novou rukavici
Vyjímání:
– podložka musí být v úle 10 -14 dnů (pro správné provedení zkoušky je potřeba
cca 1 kávová lžička měli)
– při vyjímátí podložky z úlu je opět důležité použít na každou podložku novou rukavici
(zamezení možného přenosu spor moru mezi vzorky)
– podložku z úlu vložte do vnitřní (menší) papírové obálky
Okraj obálky přehněte a obálku s podložkou vložte do vrchní (větší) obálky.
Okraj obálky opět přehněte nebo zalepte.
– vrchní obálku řádně označte číslem úlu, jménem chovatele a číslem stanoviště
– označené obálky předejte osobě určené k shromážďování vzorků
Zpracování a vyšetření vzorků trvá přibližně 2 – 3 týdny od přijetí vzorků laboratoří
VÚVč Dol.

zpět

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.