Postup vzorkování měli na vyšetření moru včelího plodu pomocí jednorázových podložek.

Informace ke vzorkování měli na vyšetření MVP (mor včelího plodu) pomocí jednorázových podložek
Před manipulací s podložkami prosíme o přečtení a následné důsledné dodržování pokynů.
Abychom získali spolehlivé výsledky vyšetření a věděli míru nákazy v jednotlivých včelstvech, musíme nejprve získat vzorky ze všech úlů. K tomuto účelu se používají jednorázové podložky.
Pro zamezení rozšíření nákazy na stanovišti či znehodnocení vzorků infekcí je důležité dodržovat následující postup:
Vkládání:
– před vložením podložek úly řádně číselně označit
– podložku z obalů vyjmout čistou jednorázovou rukavicí
– podložku do úlu vložit pod včelí plod (na podložku mimo sezení včel nenapadá měl,
množství vzorku nebude dostatečné)
– na každé včelstvo použít novou rukavici
Vyjímání:
– podložka musí být v úle 10 -14 dnů (pro správné provedení zkoušky je potřeba
cca 1 kávová lžička měli)
– při vyjímátí podložky z úlu je opět důležité použít na každou podložku novou rukavici
(zamezení možného přenosu spor moru mezi vzorky)
– podložku z úlu vložte do vnitřní (menší) papírové obálky
Okraj obálky přehněte a obálku s podložkou vložte do vrchní (větší) obálky.
Okraj obálky opět přehněte nebo zalepte.
Na první podložku od včelaře je nutné napsat všechny údaje, tj. včelař (reg.č.+jméno); č. katastrálního území stanoviště a reg.č. stanoviště a č.úlu, další podložky daného včelaře stačí označit jménem a číslem úlu. Nejlépe když vzorky z každého stanoviště jsou převázané provázkem, aby bylo zřejmé, že se jedná o jedno stanoviště.

– označené obálky předejte osobě určené k shromážďování vzorků

Směsné vzorky z jednotlivých podložek si laboratoř připravuje sama. Směsné vzorky musí být z každého stanoviště zvlášť a maximálně z 25 včelstev, v ochranných pásmech z 10 včelstev.
Zpracování a vyšetření vzorků trvá přibližně 2 – 3 týdny od přijetí vzorků laboratoří
VÚVč Dol.

zpět

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.