Vyšetření vzorků měli a včel 2017

Informace k vyšetření vzorků v akreditované laboratoři VÚVč Dol v roce 2017.
(v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinance SVS MZe pro rok 2016)
V následujícím textu najdete, jaké nemoci včel se v zimě sledují, kdo je povinen odevzdat vzorky k vyšetření a  co je potřeba přiložit, když se vzorky posílájí do laboratoře VÚVč Dol.

Naše zkušební laboratoř bude  stejně jako v minulých letech přijímat vzorky měli na vyšetření varroázy, moru včelího plodu a vzorky včel na vyšetření nosemózy. Vyšetření budou prováděna v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace SVS MZe na rok 2017.

Vzorky přijímáme od jednotlivých chovatelů i od organizací.

Při přípravě hromadných zásilek vzorků měli na vyšetření varroázy, letos nově i moru, zasílající organizace vygeneruje žádanky a seznamy s potřebnými údaji o vzorcích pomocí systému CIS. Laboratoř VÚVč Dol je do systému zapojena stejně jako ostatní laboratoře.  Seznamy vytvořené v systému CIS potřebujeme, abychom do nich mohli zapisovat výsledky. Ty tak budou k dispozici hned po vyšetření pro další vyhodnocení. V papírové podobě dostanou chovatelé výsledky také, formou protokolu s přílohami stejně jako v minulých letech.

Všechny vzorky se posílají do zkušební laboratoře VÚVč Dol na poštovní adresu:

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou

Měl na varroázu
Vzorky odebírají všichni včelaři. Laboratoř VÚVč Dol provádí stejně jako v minulosti vyšetření měli na varroázu. Cena vyšetření je 25 Kč/vzorek (dva a více vzorků, celý ceník zkoušek je na www.beedol.cz)
Toto vyšetření je hrazeno ze státního rozpočtu. V souladu s nařízením státní veterinární správy č.j. SVS/2016/028458 je chovatel včel povinen předem informovat o zaslání vzorků do naší laboratoře krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze.

Bakteriologické vyšetření měli na mor včelího plodu
Laboratoř VÚVč provádí kultivační vyšetření měli na přítomnost původce moru Paenibacillus larvae. Cena je 450 Kč/vzorek.  Vzorky se odebírají v následujících případech

  • přesun včel nebo včelstev, kočování

Podle metodiky je povinnost vyšetřit směsné vzorky měli (maximálně od 25 včelstev ve vzorku) 1 x ročně.
a) na stanoviští včelstev před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce (Pozor:pro přesun mimo obec stačí mít a případně předložit protokol o vyšetření, přesun mimo kraj vyžaduje jako v minulosti veterinární osvědčení KVS)
b) na zimním stanovišti kočovných včelstev
Vyšetření hradí chovatel.

  • vyšetření měli v ochranných pásmech po pěti letech

Toto vyšetření je hrazeno ze státního rozpočtu. V souladu s nařízením státní veterinární správy č.j. SVS/2016/028458 je chovatel včel povinen předem informovat o zaslání vzorků do naší laboratoře krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze.
Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště včelstev (max. 25 včelstev)

  • chovatelé matek 

Povinné je vyšetření na mor u včelstev chovatelů matek evidovaných v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb..
Toto vyšetření je hrazeno ze státního rozpočtu. V souladu s nařízením státní veterinární správy č.j. SVS/2016/028458 je chovatel včel povinen předem informovat o zaslání vzorků do naší laboratoře krajskou veterinární správu  nebo Městskou veterinární správu v Praze.
Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště včelstev (max. 25 včelstev) 1 x ročně.

  •  Vyšetření v ochranných pásmech kolem ohnisek vyplývající z MVO

Hradí chovatelé a zažádají si o refundaci z MZe. Pro usnadnění nabízíme fakturaci s prodlouženou splatností. Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště včelstev maximálně z 10 včelstev.

Vyšetření měli na varroázu a mor včelího plodu z jednoho vzorku měli provádíme. Je nutné takový vzorek zřetelně označit nejlépe červeným nápisem “Také mor” jednak na krabičce a stejně tak i na seznamu dodaných vzorků. Tento požadavek napište také objednávky vyšetření (popř. průvodního dopisu).

Včely na nosemózu

Povinné je vyšetření na nosemózu u chovatelů matek evidovaných v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb..
Vyšetřuje se 30 mrtvolek z každého včelstva výběrové zakladny chovu (minimálně 40 včelstev).
Toto vyšetření hradí chovatel.

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.