Vyšetření měli na mor včelího plodu

Původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae můžeme najít v nemocných včelstvech, nebo ve včelstvech, která přišla s nákazou do styku a zatím neonemocněla.
Pro laboratorní vyšetření se ze včelstev odebírají vzorky voskové měli ze dna úlů , medných zásob, dospělých včel nebo plodu.
Každé z těchto vyšetření má svoje specifika, někdy se hodí více a někdy méně.

Vyšetření voskové měli ze dna úlů je vhodné i pro plošné pátrání, kde se vyskytují bacily moru. Toto vyšetření je kvantitativní, to znamená, že podle nalezené koncentrace spor bacilů můžeme odhadnout, zda včelstvo je nemocné (případy s desítkami tisíc bacilů a více na gram měli), nebo jenom infikované (10 až tisíc bacilů na gram). Toto vyšetření vyvinul náš ústav a osvědčilo se v praxi. Na vyšetření měli nelze požadovat dotaci

Rozbor si může objednat kdokoliv. Kdy je vyšetření měli na mor včelího plodu je povinné, to určuje Státní veterinární správa.
K vyšetření je potřeba zhruba polévková lžíce měli.

Vzorky se musí odebírat z každého stanoviště. Názorný postup odběru naleznete zde.
Směsné vzorky mohou zahrnovat měl maximálně z 25 včelstev z jednoho stanoviště.

PŘÍKLADY:
Mám 1 stanoviště s 20 včelstvy = odeberu měl ze všech 20 včelstev a vytvořím 1 směsný vzorek
Mám 1 stanoviště s 30 včelstvy = odeberu měl ze všech včelstev vytvořím 2 směsné vzorky po 15-ti včelstvech
Mám 2 stanoviště po 8 včelstvech = odeberu měl  každého stanoviště zvlášť a vytvořím 2 směsné vzorky z každého stanoviště po 8 včelstvech. Vzorky  z více stanovišť nelze spojovat.

V ochranném pásmu může být směsný vzorek maximálně z 10 včelstev z jednoho stanoviště.

Vhodné vzorkovnice.

Formulář objednávky naleznete zde.

Mor můžeme vyšetřit i ze vzorku měli zaslaného na vyšetření varroázy. Tento požadavek, tedy vyšetření varroázy a moru z jednoho vzorku měli, je nutné zřetelně napsat do objednávky, výrazně napsat na takový vzorek „také mor“, totéž v seznamu vzorků.

Výsledky posíláme formou protokolu o zkouškách. Spolu s protokolem posíláme fakturu. Platit lze převodem z účtu.

V ochranných pásmech moru, pokud je vyšetření součástí opatření
nařízených veterinářem, musíte objednávku na vyšetření odsouhlasit s veterinářem KVS.

... pro včelaře, ... pro veřejnost, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.