Vyšetření měli na mor včelího plodu

Původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae můžeme najít v nemocných včelstvech, nebo ve včelstvech, která přišla s nákazou do styku a zatím neonemocněla.
Pro laboratorní vyšetření se ze včelstev odebírají vzorky plodu, medu nebo voskové měli ze dna úlů.
Každé z těchto vyšetření má svoje specifika, někdy se hodí více a někdy méně.

Vyšetření voskové měli ze dna úlů je vhodné i pro plošné pátrání, kde se vyskytují bacily moru. Toto vyšetření je kvantitativní, to znamená, že podle nalezené koncentrace spor bacilů můžeme odhadnout, zda včelstvo je nemocné (případy s desítkami tisíc bacilů a více na gram měli), nebo jenom infikované (10 až tisíc bacilů na gram). Toto vyšetření vyvinul náš ústav a osvědčilo se v praxi. Na vyšetření měli nelze požadovat dotaci

Rozbor si může objednat kdokoliv. Kdy je vyšetření měli na mor včelího plodu je povinné, to určuje Státní veterinární správa.
K vyšetření je potřeba zhruba polévková lžíce měli. Obal musí být prodyšný, ale pevný. Vzorky nesmí být plesnivé.

Vzorky se musí odebírat z každého stanoviště.
Směsné vzorky mohou zahrnovat měl maximálně z 25 včelstev z jednoho stanoviště.

PŘÍKLADY:
Mám 1 stanoviště s 20 včelstvy = odeberu měl ze všech 20 včelstev a vytvořím 1 směsný vzorek
Mám 1 stanoviště s 30 včelstvy = odeberu měl ze všech včelstev vytvořím 2 směsné vzorky po 15-ti včelstvech
Mám 2 stanoviště po 8 včelstvech = odeberu měl  každého stanoviště zvlášť a vytvořím 2 směsné vzorky z každého stanoviště po 8 včelstvech. Vzorky  z více stanovišť nelze spojovat.

V ochranném pásmu může být směsný vzorek maximálně z 10 včelstev z jednoho stanoviště.

V zimě se měl může získat z úlových podložek. Doporučujeme využít měl získanou při čištění podložek po třetím ošetření na varroázu.

Jako obaly pro vzorky měli doporučujeme papírové tubusy s uzávěry. Tyto tubusy ještě přispívají k dosušení vzorků měli a také bezpečně zamezují mikrobiální kontaminaci vzorků mezi sebou.

V letním období můžete měl nashromáždit pomocí zasíťovaných podložek. Výhodné jsou jednorázové podložky zhotovené přímo pro tento účel. Podložky se vkládají na dno úlu asi na 2 týdny (aby se na nich zachytilo potřebné množství, alespoň lžička měli). Pak se celé podložky posílají do laboratoře. Směsné vzorky z letních podložek si laborati připravuje sama.
Zde je podrobnější postup na odběr měli pomocí podložek.

Mor můžeme vyšetřit i ze vzorku měli zaslaného na vyšetření varroázy. Tento požadavek, tedy vyšetření varroázy a moru z jednoho vzorku měli, je nutné zřetelně napsat do doprovodného dopisu, výrazně napsat na takový vzorek „také mor“, totéž v seznamu vzorků.

Informace ke vzorku měli:
– požadované vyšetření
– jméno a zasílací adresa
– fakturační adresa, pokud je odlišná od zasílací
– registrační číslo chovatele
– název a registrační číslo stanoviště (popřípadě stanovišť) a okres, ve kterém se stanoviště nachází
– číslo katastrálního území
– počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
– telefonický kontakt

Tyto informace můžete uvést do doprovodného dopisu nebo je můžete vyplnit v žádance o vyšetření.

Podložky i tubusy si můžete objednat ve Výzkumném ústavu včelařském mailem nebo i telefonicky. Cena tubusů je 20,-Kč/ kus, cena podložek je 25,-Kč/ kus.
Rozbor stojí 450,-Kč za vzorek.

Výsledky posíláme formou protokolu o zkouškách. Spolu s protokolem posíláme fakturu. Platit lze převodem z účtu.

V ochranných pásmech moru, pokud je vyšetření součástí opatření
nařízených veterinářem, může včelař žádat prostřednictvím místní ZO ČSV o náhradu vynaložených nákladů.

... pro včelaře, ... pro veřejnost, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.