Rozbory medu

Evropská norma (přesněji směrnice rady č. 2001/110/ES ze dne 20.prosince 2001 o medu) požaduje splnění kritérií, která jsou vyjmenována v příloze II tohoto nařízení. Stejné požadavky má naše vyhláška č.76/2003, příloha č.3, tabulka 2
Naše akreditovaná laboratoř provádí všechna potřebná stanovení parametrů jmenovaných v příloze II citovaného nařízení:
Stanovení obsahu fruktózy, glukózy a sacharózy (metoda HPLC)
Stanovení obsahu vody
Stanovení obsahu ve vodě nerozpustných látek
Stanovení elektrolytické konduktivity
Stanovení volné kyselosti
Stanovení aktivity diastázy
Stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu (HMF)
Výše uvedené rozbory doporučujeme objednat, pokud uvádíte med do oběhu.

V nabídce máme další zkoušky, které přispívají ke garanci dobrého medu.

Průkaz přítomnosti škrobu
Stanovení obsahu karamelu v medu
Stanovení barvy medu dle Pfunda
Stanovení obsahu vyšších cukrů v medech a sirupech
Stanovení aktivity invertázy
Optická otáčivost

Základní rozbory si můžete objednat formou balíčků za zvýhodněnou cenu.

„Balíček 1“ zahrnuje  stanovení obsahu vody, sacharózy a HMF. Cena je 980 Kč. V případě uplatnění dotace platí včelař platí jen 180 Kč  (800 Kč je dotace, o kterou žádá laboratoř).

„Balíček 2“ představuje navíc měření vodivosti, abyste mohli doložit, že správně deklarujete druh medu (květový / medovicový) pro prodej, resp. etikety. Tento rozbor stojí  1090 Kč, včelař platí je 290 Kč (800 Kč je dotace).

Nabídku a ceny všech zkoušek najdete v ceníku.

Na rozbory stačí poslat 1/2 kg medu. Med může být zkrystalizovaný, není třeba ho ztekucovat.
Zasílací adresu najdete v kontaktech. Vzorky můžete posílat celoročně.
Aby se sklenice s medem nerozbila při přepravě, doporučujeme použít vyšší půlkilovku a strčit ji do ustřižené PET lahve a mezery vycpat papírem a využít při zaslání službu pošty KŘEHCE.  Pokud neposíláte med do soutěže Český med, můžete použít plastové nádoby s pevným uzávěrem.

Formulář objednávky najdete zde.

Co obdržíte?

– protokol o zkouškách
– pokud med bude  vyhovovat vyhlášce č.76/2003 Sb., dostanete doprovodný dopis, že Váš med vyhovuje vyhlášce č.76/2003 Sb. vz zkoušených parametrech.

Dále vám můžeme vystavit certifikát „Český med“ za současného dodržení těchto podmínek:

– med musí vyhovovat limitům normy Český med  ve zkoušených parametrech
med má geografický původ na území České republiky a je bez jakékoli příměsi jiného medu – k tomu je třeba vyplnit a podepsat čestné prohlášení na druhé straně objednávky rozborů
– dále musíte dodržet pravidla Českého svazu včelařů k oprávnění k označení původu, která upravuje směrnice ČSV č. 3/2016

Placení: spolu s výsledky rozboru dostanete fakturu na zaplacení převodem. Platit můžete také osobně u nás v hotovosti.

Pokud žádáte současně chemický i mikrobiologický rozbor, stačí zaslat jeden vzorek medu.

Dotace.
Na dotaci má nárok jen chovatel včel s přiděleným registračním číslem chovatele.
Za rok lze uplatnit 4 dotace. Dotační rok je od začátku srpna do poloviny července následujícího roku. Pokud posíláte med na rozbor také do jiné laboratoře a uplatňujete dotaci i tam, je třeba to uvést
v objednávce.

... pro včelaře, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.