Vyšetření moru z medu

Vyšetření medu se provádí ve dvou situacích:

1) Potřebujeme-li doložit (například správci tržiště nebo odběrateli), že do oběhu uvádíme med prostý spor Paenibacillus larvae (původce moru včelího plodu), pošleme na vyšetření 250 – 500g sklenici vytočeného medu ze zkoušené šarže. Na tento rozbor lze uplatnit dotaci ve výši 400 kč.

2) Chceme-li se ujistit, že včelstvo nemá mor (podobně jako v případech vyšetření měli), můžeme nechat vyšetřit i med. Nejpřesnější výsledky přináší rozbor vzorků zásob z rohů plodových plástů naškrábaných lžící do nádobky z jednoho až deseti včelstev. Tam kde se najde původce moru, je třeba ve spolupráci v veterinárním inspektorem odebrat úřední vzorky a podezření důkladně prověřit. Včasná likvidace ohniska předejde velkým škodám.  Aby bylo toto vyšetření stejně citlivé, jako vyšetření měli, je třeba přesně dodržet správný postup odběru. Vhodné období je březen a duben. Později jsou plodové plásty zaplodované až k okraji a med z krycích plástů nebo medníkových nástavků je z čerstvé snůšky, s plodem nepřichází do kontaktu a vyšetření může být méně citlivé (tzv. falešně negativní výsledky).
Na vyšetření moru z medných zásob se nevztahuje dotace.

... pro učitele včelařství, ... pro včelaře, InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.