Vyšetření moru ze včel

K vyšetření moru včelího plodu ze včel je třeba odebrat minimálně 30 včel z plodového plástu z každého včelstva. Včely se usmrtí mrazem.

Posílají se vzorky z každého včelstva zvlášť. Směsné vzorky si  laboratoř  připravuje sama.

Včely se vloží do obalu, který musí být pevný, ale prodyšný (prevence zplesnivění). Doporučujeme papírové krabičky nebo papírové tubusy s uzávěry .

Na obal  napište:

-jméno
-název stanoviště
– číslo úlu

Do žádanky nebo doprovodného dopisu napište tyto informace:
– požadované vyšetření
– pokud chcete vyšetřit směsný vzorek, napište z kolika včelstev má být
– jméno a zasílací adresa
– fakturační adresa, pokud je odlišná od zasílací
– registrační číslo chovatele
– název a registrační číslo stanoviště (popřípadě stanovišť) a okres, ve kterém se stanoviště nachází
– číslo katastrálního území
– telefonický kontakt

Krabičky i tubusy si můžete objednat ve Výzkumném ústavu včelařském mailem nebo i telefonicky.
Krabičky se posílají po 50 kusech, cena 50 kusů je 50 Kč. Tubusy posíláme i jednotlivě, jeden stojí 20 Kč.
Rozbor stojí 450,-Kč za vzorek.

Výsledky posíláme formou protokolu o zkouškách. Spolu s protokolem posíláme fakturu. Platit lze převodem z účtu.

V ochranných pásmech moru, pokud je vyšetření součástí opatření
nařízených veterinářem, může včelař žádat prostřednictvím místní ZO ČSV o náhradu vynaložených nákladů.

InformacePermalink

Komentáře nejsou povoleny.