Dotazy a odpovědi

Produkty

Antibiotika v medu

Při prodeji medu „ze dvora“ mi po pročtení  platného certifikátu
kupující namítl, že v něm není hodnocena přítomnost
cizorodých látek. Pro med si přišel před svátky i jiný
zákazník a ten se dotazoval, jestli v něm nejsou antibiotika.
Věřím,že laboratoř ústavu má vybavení a metodiku pro odhalení
přítomnosti antibiotik i dalších nežádoucích látek. Prosím,
zveřejněte všechny možnosti včetně nákladů i ceny pro
včelařskou veřejnost.

Dobrý den,
zařízení pro stanovení antibiotik v medu v našem ústavu nemáme. Jedná se
přístroje v ceně několika miliónů korun a při nedlouhé životnosti dnešní
elektroniky to pak znamená, že cena jednoho vyšetření vychází asi na 8
tisíc korun.
Vybaveny jsou Státní veterinární ústav v Jihlavě a Ústav pro státní
kontrolu veterinárních léčiv v Brně.
Je ovšem škoda, že k tomu problému vůbec došlo. Dlouhá léta nebyly tyto
rozbory potřeba, protože skutečný český med nikdo nepodezíral. Důvěra
byla otřesena vědomou záměnou problematického dovozového medu za
tuzemský med. Následky této aféry ještě budou chvíli doznívat.
Naši včelaři nesmějí  žádná antibiotika na léčení včel používat.

Rovněž léčení proti varroáze, pokud je provedeno podle návodu, nemůže
žádná měřitelná rezidua medu zanechat.

Třetím zdrojem cizorodých látek by mohly být postřiky na polích. Letos
jsme na vlastní náklady nechali aanalyzovat řepkové medy, byly skutečně
zcela v pořádku. Opět platí: je třeba argumentovat důvěryhodností – cena
důkazního vyšetření je neúnosně vysoká.

Rezidua léčiv v medu

Dobrý den,prosím o zaslání odkazu na výzkum ohledně zatížení medu pesticidy, případně i léčivy(zejména Varidol a Formidol) pokud existují.

Léčení včel, pokud je v souladu s příbalovou informací registrovaných přípravků, nezanechává žádná měřitelná rezidua ve včelích produktech. Citlivost měření je ještě mnohem vyšší, než hygienický limit. Pokud se někdy nějaké stopy hledaných látek našly, bylo to pod hygienickými limity. To znamená, že konzument může být naprosto klidný. Pravidelný monitoring medu se provádí v rámci sledovaní cirozorých látek v potravních řetězcích:

https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/kontaminace-potravnich-retezcu/http://eagri.cz/public/web/svs/portal/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-temat/kontaminace-potravnich-retezcu/

V medu se sledují jednak všechna oficiálně používaná léčiva, ale také řada dalších cizorodých látek z prostředí. Tabulky si můžete prohlédnout za mnoho let dozadu. Zajímavé bylo, jak klesl obsah olova v medu od doby, kdy se přestal používat olovnatý benzín. Dnešní nálezy olova jsou hlavně z opravovaných medometů, cínové pájky totiž obsahují až 50 % olova. Proto doporučujeme nerezové zařízení.

Další aktuální informace ke kontrole medů státní veterinární správou v roce 2016 přinášíme zde.

Druhy Dolské medoviny

Dříve jsem kupoval Vaši medovinu zhruba v 8 příchutích. Od každé byla k dostání sladká a hořká varianta. Nyní již se setkávám jen se 3 druhy. Ostatní druhy již nejsou k sehnání?

Dolská medovina nikdy nebyla v jiných variantách než hořká, mandlová a skořicová.
Medovinu ovšem vyrábí řada výrobců, kteří pomocí trestí získávají široký sortiment. Znalec ovšem pozná, co je pravé koření a co je příchuť. Proto u nás najdete pouze výše zmíněné tři druhy Dolské medoviny.

Jaké Dolské kvasinky vybrat?

Jaké druhy kvasinek nabízíte a čím se od sebe odlišují? Je třeba přizpůsobit postup výroby medoviny druhu kvasinek?

Kvasinek máme tři druhy. Postup a podmínky výroby medoviny jsou pro
všechny druhy stejné.

Dolské kvasinky: medovina vykvasí do asi 12 % alkoholu, jsou to tradiční
kvasinky.

Dolské hlubokoprokvášející kvasinky: medovina vykvasí do asi 14 – 16 %
alkoholu, vhodné také na opravu nedokvašené medoviny nebo na ovocná
vína, mají nejvyšší prodejnost.

Dolské tokajské kvasinky: medovina vykvasí do asi 12 – 13 % alkoholu,
medovina se dobře vyčeří na konci kvašení, má jemnou chuť. Je to
novinka na trhu od letošní sezony.

Ceny kvasinek naleznete v našem ceníku. Více informací o kvasinkách a postupu
výroby medoviny naleznete zde na našich stránkách v sekci Produkty > Kvasinky. V aktualitách uvádíme
datum kurzu vaření medoviny, který pořádáme každý rok v březnu nebo dubnu.

Osobně bych doporučil objednat od každého balení 1 kus. Zkusil je
a příště objednal vítězné kvasinky.

Pozor na výběr medu, koncentraci medového roztoku a teplotu při
kvašení, nejdůležitější vlivy na výslednou chuť medoviny. (J.T.)

Komentáře nejsou povoleny.