Klinické hodnocení Gabonu Flum

Jak se mohu zapojit do klinického hodnocení přípravku?

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. vyvíjí v boji proti roztočům Varroa nový veterinární léčivý přípravek „Gabon Flum 4 mg proužky do úlu“ s léčivou látkou flumethrin. Jeho použití je možné pouze v režimu klinického hodnocení, který pro včelaře vyžaduje jiný způsob objednání léčiva než je tomu u zaregistrovaných přípravků.

Kdo může léčivo objednat?
Léčivo může objednat zástupce ZO ČSV nebo OO ČSV (dále organizace) nebo jednotlivec.

Jak léčivo objednám?

  1. Léčivo se objednává na základě vyplněného a podepsaného objednávkového listu, který nahrazuje recept od veterináře nebo hromadnou objednávku.
  2. K vyplněnému objednávkovému listu je nutno přiložit Souhlas chovatele_2018 včetně seznamu včelařů, kteří budou provádět ošetření Gabonem Flum a podpisem doloží, že se zapojením do klinického hodnocení souhlasí (dále seznam).
  3. Vyplněný objednávkový list a seznam se doručí k odsouhlasení na příslušnou KVS.
  4. KVS potvrzený objednávkový list spolu se seznamem dodejte do VÚVč Dol.
  5. Na základě těchto dokumentů VÚVč zajistí dodání zkoušeného přípravku s potřebnými Formuláři pro záznamy sledovaných parametrů 2018 (dále formulář).

Jak provádět ošetření včelstev?
Jednotlivec postupuje podle pokynů uvedených v souboru informací pro zkoušejícího
a v příbalové informaci.
Objednává-li organizace, určí důvěrníky, kteří budou mít dohled nad průběhem hodnocení ve svém okrsku. Důvěrník může mít na starosti cca 50 – 200 včelstev. Důvěrníci zajistí, aby zapojení včelaři správně aplikovali přípravek do včelstev, a zaznamenají potřebné parametry do formuláře.

V případě problémů při ošetření kontaktujte pracovníky VÚVč Dol
Dr. Ing. František Kamler 603 271 541
MVDr. Martin Kamler 605 941 987
Ing. Ondřej Procházka 731 160 380. 

Co udělat po ukončení ošetření?
Po vyjmutí proužků z úlu podle příbalové informace chovatel vyjmuté proužky odevzdá důvěrníkovi.

U všech včelstev je nutné zjistit počet spadlých roztočů po 1. fumigaci, který se rovněž zapíše do formuláře.

Vyplněné formuláře zašle zástupce organizace nebo jednotlivec do VÚVč Dol nejpozději do 1. listopadu 2018 poštou nebo emailem.

Kompletní schválenou dokumentaci k přípravku Gabon Flum 4 mg proužky do úlu naleznete v sekci „LÉKY“.

Komentáře nejsou povoleny.