Knihovna

Knihovna Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o.

Knihovna VÚVč v Dole je odbornou knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným především na tématiku chovu včel (inseminace matek, nemoci včel, léčba nemocí včel, zpracování medu a vosku), chovu čmeláků, botaniku, entomologii, vinařství, hedvábnictví a řadou přidružených odvětví.
Knihovní fond odborné knihovny obsahuje před 4500 monografií a šedé literatury. Z hlediska druhů a typů dokumentů obsažených ve fondu jde o široké spektrum monografických publikací a šedé literatury (diplomové, bakalářské, doktorské, absolventské práce), sborníky (tuzemské i mezinárodní), odborné časopisy, ročenky, výroční zprávy, výzkumné zprávy a jiné typy periodik a to domácí i zahraniční.
Naše knihovna umožňuje návštěvu, prezenční výpůjčky a přípravu kopií odborných článků (bez porušení autorských práv) po individuální telefonické či mailové dohodě.
Na setkání s Vámi se těší knihovnice Ročňová Jolana

Adresa: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
KNIHOVNA
PhDr. Jolana Ročňová, DiS.
Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou
Telefon: 728182820
Mail: jolana.rocnova@nullseznam.cz

Zaměření: včelařství, voskařství, entomologie, botanika, organická chemie, vinařství, hedvábnictví, chov čmeláků.

Vstup do online katalogu:
http://knihovna.beedol.cz:8080/katalog/

Přístup z budovy pro pracovníky ústavu

Komentáře nejsou povoleny.