Skřivánek

Poblíž silnice z Jihlavy do Havlíčkova Brodu najdete pokusný včelín Skřivánek. Vznikl
v roce 2004 přestěhováním včelstev z pokusného včelína Filipov na toto nové místo.

Pokusný včelín Skřivánek je zavedené pracoviště, oblastní chov matek, který produkuje matky a oddělky. Rámková míra 39 x 24; 44,8 x 15,9; 44,8 x 23,2; 44,8 x 28,5 cm

Aktuálně:
Pro sezonu 2017 nabízíme chovatelům včel matečníky, matky výběrové, matky inseminované a oddělky.

Prodej matečníků probíhá zpravidla od konce května do konce července. Odběr je možný pouze osobně na stanici.

Prodej matek zahajujeme v první polovině června a pokračuje až do konce chovatelské sezony. Objednávky jsou vyřizovány postupně dle data objednání. Odběr je možný osobně nebo poštou.
Inseminované matky jsou k dispozici zpravidla v červenci až po řádném rozkladení matky.

Oddělky bývají k odběru koncem června-začátkem července. Odběr oddělků je možný pouze osobně. Při odběru oddělků je vhodné mít s sebou včelařské vybavení (kukla atd.). Oddělky je vhodné expedovat v odpoledních hodinách po ukončení letu včel.
K převozu oddělků mimo Kraj Vysočina je nutné požádat o vydání Veterinárního osvědčení k přemístění včel mimo území kraje. Toto zajišťuje prodávající. Pro vydání uvedeného osvědčení je třeba uvést tyto náležitosti kupujícího: Příjemce – Adresa/sídlo včetně PSČ. Místo určení – Jméno/název, adresa, registrační číslo stanoviště, parcelní číslo.

Objednávky přijímáme telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme za včasné objednání.

Ceník 2017

Otevřený matečník – 50 Kč/ 1 kus
Zavíčkovaný zralý matečník – 90 Kč/1 kus
Matka neoplozená – 120 Kč/1 kus
Matka výběrová rozkladená*– 270 Kč/1 kus
Matka inseminovaná rozkladená*– 1000 Kč/1 kus
Oddělek pětirámkový (bez krabice pro přepravu) – 1700 Kč/ 1 kus
Krabice na přepravu na oddělku – 100 Kč/ 1 kus

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, ceny matek* jsou po odečtení dotace 200 Kč.
Poštovné bude účtováno dle sazebníku České pošty.
Matečníky a oddělky jsou určené pouze k osobnímu odběru.

Adresa: Pokusný včelín Skřivánek, 582 53 Štoky

Vedoucím stanice je Ing. Bc. Ondřej Živný, tel. 739 594 733, e-mail: skrivanek(c)beedol.cz

Adresa: Pokusný včelín Skřivánek, 582 53 Štoky

Toto je odkaz na větší mapu – Mapy.cz.

Nebo na mapách Google.

Zpět na kontakty.

Komentáře nejsou povoleny.