Léky

Registrované přípravky pro tlumení varroázy

Česká republika je mezi zeměmi s velmi přísnými pravidly pro používání chemických přípravků včetně veterinárnách léčiv. Lze používat jenom registrované přípravky.  Státní autoritou jsou registrovány pouze ty přípravky, které (používané v souladu s příbalovou infomací) jsou pro včely, člověka a přírodní prostředí bezpečné.

Seznam registrovaných přípravků se může měnit. Jeho platnou verzi naleznete na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (www.uskvbl.cz).

Přípravky v nabídce VÚVč Dol

Varidol 125
MP 10 FUM
M-1
Gabon PF 90
Gabon Flum 4
Formidol 41 a Formidol 81
VarroMed

NOVĚ v naší nabídce: přípravek VarroMed

Varidol 125 (příbalová informace) a MP 10 FUM (příbalová informace)
Dva přípravky pro aplikaci fumigací

Popis přípravků: Kontaktní antiparazitikum určené k léčbě včel proti varroáze v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod. Přítomnost plodu významně snižuje účinnost.
Účinnou látkou Varidolu je amitraz.
Účinnou látkou přípravku MP-10 FUM je pyrethroid tau-fluvalinate.

Roztok s účinnou látkou se těsně před použitím kape na fumigační pásky – proužky z celulózy impregnované směsí dusičnanů k doutnání. Nesmí se používat od 16.4. do 30.9., tj. v době snůšky. Princip: Účinná látka se v úlovém prostoru rozšiřuje kouřem ze zapálených proužků (fumigace). Postihuje roztoče přítomné na dospělých včelách; neproniká do zavíčkovaných plodových buněk. Je-li ve včelstvu plod, není fumigace dostatečně účinná. Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10 °C v době, kdy včely nelétají. Pásky se umisťují svisle.
Dávkování: 2 kapky na jeden obsednutý nástavek, neobsednuté nástavky se nepočítají. Víc než tři kapky není třeba dávat – v zimě stačí i pro silná včelstva.
(Z jedné lahvičky se nakape cca 140 kapek.)
Dostupnost: na veterinární předpis

Varidol 125 (příbalová informace) a M-1 AER (příbalová informace)
Dva přípravky pro aplikaci aerosolem

Popis přípravků: Kontaktní antiparazitikum určené k léčbě včel proti varroáze v době, kdy včely jsou v zimním hroznu.
Účinnou látkou Varidolu je amitraz.
Účinnou látkou přípravku M-1 AER je pyrethroid tau-fluvalinate.

Aerosol se používá k léčení dospělých včel; neproniká do plodu.
Princip: Účinná látka, předem připravená jako vodní emulze (při teplotě nad 10 °C) nebo acetonový roztok (při teplotách od -5 °C do +10 °C), se vhání v podobě aerosolu česnem do úlu, kde ničí roztoče přítomné na dospělých včelách. K aplikaci je nutný vyvíječ aerosolu VAT la.
Dávkování: Příprava roztoku a doba aplikace je uvedena v návodu k vyvíječi aerosolu. Základní aplikace: s acetonem 30 sekund,  s vodou 2 minuty.

Dostupnost: na veterinární předpis

Gabon PF 90 (příbalová informace)
(pásky s dlouhodobým účinkem)

Popis přípravku: Kontaktní antiparazitikum určené k léčení včel proti varroáze, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu přítomen konzumní med.
1 proužek Gabonu PF 90 obsahuje 90 mg tau-fluvalinátu.
Účinná látka je zabudována v polymerní směsi z termoplastického kaučuku, tvořící mikrovrstvu na povrchu proužku z gabonového dřeva.
Princip: Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně roznáší na ostatní včely vzájemným kontaktem.  Roztoči jsou zasaženi při styku s účinnou látkou na povrchu včel. Proužky se zavěšují na háčky mezi plodové plásty do rozšířené uličky symetricky ke středu plodového tělesa a ponechávají se ve včelstvu po dobu dvou period zavíčkovaného plodu, tj. 24, lépe 30 dní.
Dávkování: 2 pásky na jeden plodový nástavek a jeden pásek na další nástavek
Dostupnost: na veterinární předpis

Gabon Flum 4 (příbalová informace)
(pásky s dlouhodobým účinkem)

Popis přípravku: Kontaktní antiparazitikum určené k léčení včel proti varroáze, a to zejména k ochraně zimní generace včel v podletí, tj. v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu přítomen konzumní med.
1 proužek Gabonu Flum 4 obsahuje 4 mg flumethrinu.
Princip: Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně roznáší na ostatní včely vzájemným kontaktem. Roztoči jsou zasaženi při styku s účinnou látkou na povrchu včel. Proužky se zavěšují na háčky mezi plodové plásty do rozšířené uličky symetricky ke středu plodového tělesa a ponechávají se ve včelstvu po dobu 24 dní, maximálně 30 dní.
Dávkování: 2 pásky na jeden plodový nástavek a jeden pásek na další nástavek
Dostupnost: na veterinární předpis

M-1 AER (příbalová informace)
Aplikace nátěrem víček plodu
Popis přípravku: Je určen k hubení roztočů v zavíčkovaných buňkách; nehubí vajíčka, postihuje včelomorky. Účinná látka je syntetický pyrethroid tau-fluvalinate. Používá se zásadně mimo období sklizně medu, tedy od 1. 10. do 15. 4.
Princip: Vodní emulze přípravku M-1 AER  se nanáší štětcem na plásty se zavíčkovaným plodem vyjmuté ze včelstva.
Dávkování: 5 kapek na 0,5 dl vody
Dostupnost: na veterinární předpis
Pozor! Přípravek M-1 AER nelze aplikovat fumigací. Záměna ohrožuje život včel.

Formidol 41 (příbalová informace)
Odparné desky s kyselinou mravenčí
Popis přípravku: Odparná deska z krátkovláknité celulózy obsahuje 40 ml kyseliny mravenčí v koncentraci 85 %. Je určena k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel; současně omezuje zvápenatění plodu a nosematózu.
Princip: Odparná deska se vkládá do podmetu, na strůpek nebo mezi nástavky. Zde se z ní odpařuje kyselina mravenčí, která zasahuje vývojová stádia roztoče v plodových buňkách i dospělé jedince.
Dávkování: 1 deska na včelstvo, podrobně viz návod
Dostupnost: volně prodejný

Formidol 81 (příbalová informace)
Silnější varianta Formidolu 41 g.

VarroMed (příbalová informace)
Přípravek VarroMed je založen na kombinaci kyseliny šťavelové s kyselinou mravenčí. Dodává se v plastové lahvi o objemu 555 ml s ryskou a takto je připraven k okamžitému použití. Z jednoho balení lze podle počtu včel ošetřit cca 12-36 včelstev.
(informační leták, reklamní leták)

Registované přípravky jiných výrobců, doplňující spektrum účinných látek. VÚVč Dol nedodává.

Apiguard 25% Gel
Popis přípravku: miska s gelem obsahujícím thymol. Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.
Princip: Miska se po otevření se vkládá do úlu. Zde se z ní postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.
Dávkování: 2 desky na včelstvo, postupně po sobě.
Podrobně viz návod
Výhoda: ničí i rezistentní roztoče
Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně
Dostupnost: volně prodejný
Zástupce výrobce VITA (Europe) Limited pro ČR:
Jan Löffelmann, firma Medocentrum, www.medocentrum.cz

Thymovar 15 g proužky do úlu
Popis přípravku: proužky obsahující thymol.  Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.
Princip: proužky se vkládají na horní lišty rámků. Zde se z nich postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.
Dávkování: 1-2 proužky desky na včelstvo max. 2 x za rok
Podrobně viz návod.
Výhoda: ničí i rezistentní roztoče
Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně

Výrobce: Andermatt BioVet GmbH, Lörrach, Německo

Seznam veterinárních lékařů pro včely

Návod pro provádění aerosolového ošetření je i v brožuře k vyvíječi VAT.

Přípravky jsou k dostání na lékařský předpis nebo na objednávku potvrzenou veterinárním lékařem.
Objednávky se zasílají poštou na adresu: VÚVč, Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou,
nebo e-mailem: leciva@nullbeedol.cz

Komentáře nejsou povoleny.