Rezistence

Rezistence roztočů Varroa vůči používaným přípravkům

Vzhledem k tomu, že amitraz i pyrethroidy se používají proti varroáze několik desítek let, hrozí, že se objeví roztoči odolní, kteří ošetření přežijí a mohou se i namnožit. Používané přípravky se mohou stát neúčinnými, a pokud by si toho včelař nevšiml, mohlo by dojít k poškození včelstev varroázou i přesto, že byla ošetřena správně podle návodů.
Po ošetření včelstev sledujte účinnost na podložkách.
Padají-li po aplikaci Varidolu roztoči během několika hodin, je to v pořádku. Nevadí, že se ještě hýbou. Spad po vložení Gabonů kontrolujte po 1 až dvou dnech.
Pokud roztoči nepadají, v některém včelstvu zkuste silnou dávkou Formidolu (proti kyselině mravenčí odolnost není) překontrolovat, zda opravdu ve včelstvu nejsou.
Kdyby se po vložení Formidolu objevil silný spad, je třeba alespoň na dva roky vyloučit na vytyčeném území z užívání přípravek který neúčinkoval a bojovat těmi ostatními (viz seznam vzadu).
Dosud se rezistence objevuje jen u Gabonů (pyrethroidy). Rezistence vůči amitrazu (Varidol) nás zatím v ČR netrápí, ale v některých zemích už je také. Rychlou cestou k rezistenci je používání Varidolu ve včelstvech s plodem, například po medobraní, a používání neschválených aplikátorů Varidolu. Při těchto aplikacích může dojít k nebezpečnému poddávkování nebo předávkování přípravku.
Důsledným použitím Varidolu 125 v zimě s vyloučením plodu je možné rezistentní populaci roztočů vymýtit. To se ověří poctivým odběrem měli a jejím vyšetřením. Nález by měl být nulový.
Větší testy aktuální účinnosti léčiv, takzvané křížové pokusy, organizuje VÚVč Dol po dohodě s MZe a SVS. K testu se mohou přihlásit i jednotliví včelaři. Potřebné přípravky, metodiku a formuláře zasílá VÚVč Dol.
Metodika a každoroční výsledky jsou rovněž publikovány.

Komentáře nejsou povoleny.