Šlechtění

Šlechtění včel na odolnost proti nemocem

Výběr včelstev na odolnost proti nemocím nemusí a nesmí zůstat jen záležitostí výzkumu a vyšších stupňů chovů matek. Každý včelař, pokud hodnotí svá včelstva, může přihlédnout ke dvěma vlastnostem, které se dnes všeobecně pokládají za důležité z hlediska zdraví včel. Je to schopnost včel rozpoznat chybný vývoj plodu a schopnost poškozovat roztoče varroa. Tyto vlastnosti se dají sledovat i v široké včelařské praxi.

Sledování čistícího chování včel
Ze souvislé plochy zavíčkovaného plodu se vykrojí trojúhelníček o straně asi 50 mm orientovaný špičkou dolů. Výkrojek se zmrazí v mrazničce. Po několika hodinách, případně druhý den, se rozmrazí a vloží zpět do otvoru v plástu, odkud byl vzat. Včely plást nejprve opraví, brzy však začnou odstraňovat usmrcené kukly.
Pokusnou plochu kontrolujeme každý den až do vyčištění všech buněk. Z každodenních záznamů se včelstva vyhodnocují.
Ceníme si zejména ta včelstva, která v opakovaném testu vždy bez výjimky vyčistí vše do 24 hodin. Ve včelstvu, kde po 48 hodinách usmrcený plod není odstraněn, měníme matku za hygieničtější linii.
Mají-li být výsledky testů mezi včelstvy srovnatelné, je třeba pokusnou plochu umisťovat do stejného místa plodiště a volit stejně starý plod. Měření je nutné opakovat minimálně 3x v sezóně a vyřadit hodnoty testu naměřené pokud se výrazně ochladí nebo zhorší počasí.

Vyhledávání včelstev aktivně poškozujících roztoče varroa
Sledováním výskytu včelami poškozených roztočů na podložce se v minulém desetiletí hledaly linie, které by to dovedly.
Zatím se však nepodařilo pokusy prokázat, že by včelstva evropských plemen dokázala významnou část parazitických roztočů aktivně odstraňovat, jako to dovedou asijské včely.

Vyhledávání včelstev, kde je omezená reprodukce roztočů
Není snadné uspořádat pokusy tak, aby počet roztočů a jeho změny bylo možno průběžně přesně sledovat. Přesto jsou cenné údaje o spadu roztočů v jednotlivých včelstvech bez ošetření i po ošetření. Včelstva, kde je opakovaně málo roztočů považujeme za hodnotná pro další chov.

Komentáře nejsou povoleny.