Vaderis – 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel

Jak se mohu zapojit do klinického hodnocení přípravku?

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. vyvíjí v boji proti roztočům Varroa nový veterinární léčivý přípravek „Vaderis 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel“ s léčivou látkou rotenon. Ošetření přípravkem Vaderis se provádí nátěrem víček včelího plodu. Použití Vaderisu je možné pouze v režimu klinického hodnocení, který pro včelaře vyžaduje odlišný způsob objednání léčiva než je tomu u registrovaných přípravků.

Jak léčivo objednám?
Léčivo se objednává na základě vyplněného a podepsaného objednávkového listu, který nahrazuje recept od veterináře nebo hromadnou objednávku.

Pro zapojení se do klinického hodnocení je nezbytné:

1) vyplnit objednávkový list
2) vyplnit souhlas chovatele s provedením klinického hodnocení
3) poslat oba dokumenty do VÚVč Dol, stačí emailem.

Povolení od příslušné KVS vyřídí VÚVč Dol.

Jak provádět ošetření včelstev?

Metodika klinického hodnocení je založená na křížových pokusech.
Každý včelař obdrží od VÚVč Dol potřebná léčiva na ošetření včelstev.
Všechna poskytnutá léčiva pro provedení pokusů včelař obdrží zdarma.
Při ošetření včelař postupuje podle pokynů uvedených v souboru informací pro zkoušejícího a v příbalové informaci. Výsledky pokusu včelař zaznamenává do záznamového listu.

Co udělat po ukončení ošetření?
Po ukončení ošetření včelař vyplní ještě Formulář pro záznamy sledovaných parametrů.

Tento formulář a výsledky pokusu na záznamovém listu včelař zašle do VÚVč Dol (stačí emailem) nejpozději do 31.10.2017.

Komentáře nejsou povoleny.