Výzkum

Někdy se lidé diví, na co včely potřebují výzkumný ústav. Ale v dnešním světě, který už není nedotčený, dostávají se i volně žijící živočichové do problémů, které dříve nebyly a které člověk zapříčinil. Je tedy na místě, aby zapracoval i na řešení těchto problémů.

Výzkumy, které provádíme v našem ústavu provádíme, se týkají těchto oblastí:

  • nemoci včel
  • genetika, šlechtění
  • uchování genových zdrojů
  • chemie včelích produktů
  • toxikologie agrochemikálií
  • včelařská technologie
  • botanika a opylování
  • biologie a chov čmeláků

Výsledky, které jsou použitelné v praxi,  publikujeme na našich přednáškách a v časopisech, zejména ve Včelařství. Řada praktických poznatků je zapracována do textu našich publikací, které můžete zakoupit.

Komentáře nejsou povoleny.