Cementový med

Cementový – melecitózní med má původ v medovici produkované mšicemi nejen na modřínu, ale i na ostatních dřevinách. Tato medovice má vysoký obsah rychle krystalizujícího trisacharidu melecitózy.

Donesená medovice krystalizuje v buňkách do tří dnů a pak ji nelze vytočit. Včely ji při zimování nemohou odebírat, hynou hladem nebo se silnou úplavici. Včelstvo po takové problematické snůšce dobře přezimuje pokud se jeho zimní chomáč před pravidelným letem včel na jaře nesetká s cementovým medem. Zimní spotřeba včelstva v závislosti na jeho síle se pohybuje v rozmezí 3-5 kg.

Postup práce se včelstvy po skončení melecitózní snůšky:

V plodišti ponecháme krycí plásty - mohou být s melecitózou, plásty bez cementového medu, plásty s plodem a plásty s věnci cementového medu maximálně do jedné třetiny plástu. Ostatní plásty s cementovým medem odstraníme a nahradíme prázdnými soušemi. Včelstvo zakrmíme minimální dávkou 5-7 kg cukru. se zimní zásoby doplňovat i koncem září, je to výrazně pro včelstvo menší zlo, než zimování na melecitózním medu.

V případě, že nemáme rezervní souše, nebo jich máme nedostatek, postupujeme následovně:

 

Na jaře (koncem března až počátkem dubna) můžeme určité množství plástů s cementovým medem nechat vyčistit přímo ve včelstvech následujícím postupem:

Za Výzkumný ústav včelařský v Dole

Dr. Ing. František Kamler