RELOAD PAGE

 • Nakupte ještě za 10000 Kč a získejte dopravu zdarma.


  Celkem:
 • V košíku nemáte žádné produkty.

RELOAD PAGE

 • Nakupte ještě za 10000 Kč a získejte dopravu zdarma.


  Celkem:
 • V košíku nemáte žádné produkty.

RELOAD PAGE

 • Nakupte ještě za 10000 Kč a získejte dopravu zdarma.


  Celkem:
 • V košíku nemáte žádné produkty.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  /  Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

Vezměte prosím na vědomí, že nejste oprávněni odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k balenému zboží, které bylo po dodávce rozbaleno a které není způsobilé k vrácení z hygienických důvodů.

Platby k vrácení jsme oprávněni zadržet do doby, než obdržíme zpět zboží, anebo než nám poskytnete důkaz o tom, že jste zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na adresu: 

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Dol 94
250 69  Vodochody
Česká republika

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží před uplynutím 14-denní lhůty odešlete. Odpovědní jste pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.beedol.cz/eshop

Společnost: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Se sídlem: Dol 94, 252 66, Máslovice

IČ/DIČ: 62968335

E-mailová adresa: beedol@beedol.cz

Telefonní číslo: +420 734 858 244

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Datum objednání ………………………../datum obdržení ………………………..
 • Číslo objednávky: ………………………..
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:
 • V případě převodu na jiný účet, uveďte jeho číslo zde:

V ……………………….. Dne ……………………….. ………………………………………………………

(podpis)

X