• Nakupte ještě za 10000 Kč a získejte dopravu zdarma.


  Celkem:
 • V košíku nemáte žádné produkty.
 • Nakupte ještě za 10000 Kč a získejte dopravu zdarma.


  Celkem:
 • V košíku nemáte žádné produkty.
 • Nakupte ještě za 10000 Kč a získejte dopravu zdarma.


  Celkem:
 • V košíku nemáte žádné produkty.

Podmínky pro reklamaci zboží

  /  Podmínky pro reklamaci zboží

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím případně zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu.)

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k uplatnění reklamace, zašlete na adresu:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Dol 94
250 69  Vodochody
Česká republika

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.beedol.cz/eshop

Společnost: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Se sídlem: Dol 94, 252 66, Máslovice

IČ/DIČ: 62968335

E-mailová adresa: beedol@beedol.cz

Telefonní číslo: +420 734 858 244

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

Moje adresa: ……………………………………………………………………………

Můj telefon a e-mail: ……………………………………………………………………………

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ……………………… jsem ve Vašem internetovém obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat).

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání ………………………../datum obdržení ………………………..
 2. Číslo objednávky: ………………………..
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………………………………………………………………………………………………..
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ………………………………………………………
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. E-mail:
 7. Telefon:

V ……………………….. Dne ……………………….. ………………………………………………………

          (podpis)

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. ………………………..

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

X