Medovina a alergeny

  /  Medovina   /  Medovina a alergeny

Medovina a alergeny

Dolská medovina neobsahuje látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.1169/2011, přílohy II.

Z látek citovaných v uvedeném nařízení by se v nadlimitním množství (>10 mg/kg) mohly obecně v medovině vyskytovat  siřičitany, pocházející ze sířených souší, ze sířených sudů nebo z vína. Máme ověřeno, že díky našim provozním včelařským metodám a technologii sklepního hospodářství je obsah siřičitanů v Dolské medovině mnohem nižší než je povolený limit.