Vyšetření včelího moru z medu

  /    /  Vyšetření včelího moru z medu

Vyšetření medu se provádí ve dvou situacích

1) Potřebujeme-li doložit (například správci tržiště nebo odběrateli), že do oběhu uvádíme med prostý spor Paenibacillus larvae (původce moru včelího plodu), pošleme na vyšetření sklenici 250 – 500 g vytočeného medu ze zkoušené šarže. Na tento rozbor lze uplatnit dotaci ve výši 400 Kč. Pro objednání tohoto rozboru použijte formulář pro objednávku chemického rozboru medu.

2) Chceme-li se ujistit, že včelstvo nemá mor (podobně jako v případech vyšetření měli), můžeme nechat vyšetřit i med. Nejpřesnější výsledky přináší rozbor vzorků zásob z rohů plodových plástů naškrábaných lžící do nádobky z jednoho až deseti včelstev. Tam kde se najde původce moru, je třeba ve spolupráci v veterinárním inspektorem odebrat úřední vzorky a podezření důkladně prověřit. Včasná likvidace ohniska předejde velkým škodám.  Aby bylo toto vyšetření stejně citlivé, jako vyšetření měli, je třeba přesně dodržet správný postup odběru. Vhodné období je březen a duben. Později jsou plodové plásty zaplodované až k okraji a med z krycích plástů nebo medníkových nástavků je z čerstvé snůšky, s plodem nepřichází do kontaktu a vyšetření může být méně citlivé (tzv. falešně negativní výsledky).

Na vyšetření moru z medných zásob se nevztahuje dotace.

Postupy pro odběry vzorků

Postup odběru medných zásob na mor

Značení vzorků

Na obal vzorku uveďte tyto údaje:
Číslo vzorku – musí být totožné s číslem na seznamu
Jméno chovatele
Název stanoviště
Reg.číslo stanoviště
Čísla úlů

Formuláře pro objednávání mikrobiologických rozborů

Jednotliví chovatelé

DOC – Objednávka vyšetření moru včelího plodu pro jednotlivce. Otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se vzorky (doporučujeme oboustranný tisk).

Hromadné objednávky

Systém CIS
Při přípravě hromadných zásilek vzorků měli na vyšetření varroázy a moru zasílající organizace vygeneruje žádanky a seznamy s potřebnými údaji o vzorcích pomocí systému CIS. Laboratoř VÚVč Dol je do systému zapojena stejně jako ostatní laboratoře.

Nejste zapojeni do systému CIS
Použijte formulář objednávky  DOC – Objednávka rozborů na mor pro ZO mimo CIS
Pro vypracování seznamu vzorků  použijte formulář pro Excel: XLS – Příloha seznam vzorků mor + varroa
nebo formulář pro Word: DOC – Příloha seznam vzorků mor + varroa

Kam poslat vzorky

Adresa pro zasílání vzorků:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94
250 69 Vodochody

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku výrobků a služeb.

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky
v hotovosti – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů