Mám v chovných včelstvech plno nosemy – co dál?

  /  Aktuality   /  Mám v chovných včelstvech plno nosemy – co dál?

Mám v chovných včelstvech plno nosemy – co dál?

Chovatelé matek mají povinnost každoročně posílat vzorky včel do laboratoře na vyšetření nosemózy a akrapidózy.

Na základě výsledku vyšetření veterinární inspektorát vystavuje Osvědčení o zdravotním stavu, které opravňuje posílat matky zákazníkům.

Naše laboratoř (obě pracoviště, Dol i Přerov-Žeravice) posílají s protokolem o vyšetření ještě doprovodný dopis ve dvou variantách. V případě, že počet včelstev s pozitivním nálezem nosemy je maximálně 50 % zaslaných vzorků, dopis sděluje, že z odborného hlediska nemáme námitek k vydání osvědčení.

V opačném případě dostane zákazník toto vyjádření:

Na základě výsledků uvedených v protokolu č. XX/20XX
oznamujeme, že ve Vašich včelstvech výskyt nosemózy
přesahuje 50% vyšetřovaných vzorků.

Tato situace indikuje, že hojná přítomnost zárodků mikrosporidie Nosema spp. může v následujících měsících ovlivnit negativně stav včelstev. Nosematická včelstva použitá k intenzivnímu chovu mohou přenést nákazu i do oplodňáčků a na mladé matky. Matky pak mají omezenou životnost a hynou v prvním měsíci života. Jimi i doprovodnými včelami je nákaza dále rozšiřována.
Pokud jsou nakažená včelstva dost silná, aby zvládala vyhřívání úlového prostoru a mají dostatečnou (přirozenou) bílkovinnou výživu, může u nich dojít generační obměnou k ozdravení. To se dá ověřit vyšetřením v době na začátku chovu matek (květen).
Doporučujeme:
a) vybrat nejsilnějších cca 20 včelstev (podmínka pro registrovaný chov) do chovné skupiny s odpovídající péčí.
b) poslat v květnu na opakované vyšetření (odběr létavek z česna kolem poledne).
c) pro plnění oplodňáčků používat včely z jiných silných včelstev, nejlépe jiných stanovišť
d) účastňovat se pravidelných aktivů chovů, kde je možno získat další odborné informace

V současné době nejsou v ČR registrována žádná prokazatelně účinná léčiva proti nosemóze včel.
Pomáhá jen teplo, bohatá pylová výživa (což se vylučuje s vysokým počtem včelstev na jednom stanovišti) a snižování infekčního tlaku. Jak? Výměnou plástů, den, nástavků, úklidem.

X