Posuzování toxicity

  /    /  Posuzování toxicity

Posouzení toxicity látek na včely a čmeláky
(přípravky na ochranu rostlin a hnojiva)

Akutní tarsální toxicita.

Akutní orální toxicita.

Akutní kontaktní toxicita.

Klíckové pokusy, laboratorní zkoušky (proletová hala) a stanové pokusy.

 

Stanovíme

Hodnoty LD50 za 24 hodin.

Přípravky testujeme pro aplikační i pro opakovanou dávku na ošetření porostu.

K přípravku dodanému na posouzení toxicity musí být přiložena etiketa, návod na použití nebo jiné materiály, ze kterých vyplývají aplikační postupy a dávky.

 

Protokol

Námi vystavený protokol o zkouškách slouží jako podklad pro úřední kategorizaci zařazení přípravků pro ochranu rostlin a jejich směsí z hlediska škodlivosti pro včely.

Formulář pro objednání chemických rozborů

DOC – Objednávka rozborů v chemické laboratoři. Otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se vzorky (doporučujeme oboustranný tisk). 

Kam poslat vzorky

Adresa pro zasílání vzorků:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94
250 69 Vodochody

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku výrobků a služeb.

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky
v hotovosti – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů