Posuzování toxicity

  /    /  Posuzování toxicity

Posouzení toxicity látek na včely
(přípravky na ochranu rostlin a hnojiva)

Provádíme většinou stanovení hodnot akutní orální, tarsální a kontaktní toxicity dodaného vzorku přípravku ke včelám dle metodik EPPO G 170 a OECD 213, případně další laboratorní zkoušky, klíckové pokusy, testy v proletové hale a stanové pokusy.

K objednávce na posouzení toxicity přípravku musí být přiložen vzorek cca 100 ml (g) a etiketa nebo jiné materiály, ze kterých vyplývají aplikační postupy a dávky.

Námi vystavený protokol o zkouškách slouží mj. jako podklad pro úřední kategorizaci zařazení přípravků pro ochranu rostlin a jejich směsí z hlediska škodlivosti pro včely.

Formulář pro objednání chemických rozborů

DOC – Objednávka rozborů v chemické laboratoři. Otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se vzorky (doporučujeme oboustranný tisk). 

Kam poslat vzorky

Adresa pro zasílání vzorků:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Dol 35
250 69 Máslovice

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku služeb a zakázkové výroby.

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky
v hotovosti – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

X