Role chovatele

  /  Role chovatele

Dle Plemenářského (154/2000 Sb.)  a veterinárního zákona (166/1999 Sb.) je včela medonosná charakterizována jako hospodářské zvíře. Každý chovatel včel je povinen se registrovat u Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH), kde dostane přidělené registarční číslo chovatele (šestimístné číslo). Stejně tak musí chovatel zaregistrovat veškerá svá stanoviště včelstev, kterým je přiděleno registrační číslo stanoviště (CZ osmimístné číslo). Registrace chovatelů i stanovišť je možné provádět celoročně na stránkách ČMSCH. Dále je chovatel každý rok povinen hlásit na ČMSCH počet včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. příslušného roku.

Veterinární zákon ukládá chovateli včelstev povinnosti vyplývající z chovu hospodářských zvířat. To znamená chovat je způsobem a v podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, dále musí chovatel sledovat jejich zdravotní stav a bránit vzniku a šíření nemocí. Při zjištění úhynu nad stanovený limit je chovatel povinen hlásit tuto skutečnost krajské veterinární správě. Veterinární požadavky na chov včel upravuje vyhláška 18/2018 Sb., která zároveň stanovuje limit zvýšené úmrnosti včelstev nad 25% z celkového počtu včelstev na stanovišti. Vyhláška zároveň upravuje postupy při tlumení Varroázy, Moru včelího plodu a Hniloby včelího plodu.

Pokud máte otázky, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X