Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

  /  Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Název: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
IČO: 62968335, DIČ: CZ62968335
se sídlem: Dol 94, 252 66, Máslovice
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 44609

 

Ochranu Vašich údajů bereme vážně a proto plně probíhá v souladu s GDPR. Našim cílem je Vám co nejvíce pomoci při chovu včel. To vše samozřejmě na základě Vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje potřebujeme k tomu, aby naše komunikace byla efektivní?

Na základě Vašeho souhlasu potřebujeme pro nezbytnou komunikaci Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby, tj. jméno a příjmení/název subjektu, sídlo, IČO, DIČ, popřípadě dodací adresa pro zboží.

Včelaři, kteří požadují uplatnění dotace na rozbor medu, nákup léčiv nebo včelích matek jsou informování, že na dotaci má nárok jen chovatel s přiděleným registračním číslem chovatele. V žádosti o dotovaný rozbor medu je nutno uvést datum narození, registrační číslo chovatele a celou adresu.

Jak dlouho budeme shromažďovat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovány v závislosti na účelu po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje na daňových dokladech jsou uchovávány 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Dále archivujeme v souladu se zásadami akreditace laboratoře protokoly o vzorcích, které jsme Vám vyšetřovali. Protokoly jsou archivovány po dobu 5 let.

Jsou lidé, které baví včely celý život a chtějí se neustále ve včelaření zdokonalovat dva, deset nebo více let. Naopak, je řada těch, kteří s včelařením zase po několika letech přestanou. Věříme, že paříte do té první skupiny. Proto budeme s Vaším výslovným souhlasem osobní údaje shromažďovat až do Vašeho odvolání. Chceme, aby Vám naše aktivity pomáhaly tak dlouho, jak dlouho si Vy budete přát. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Jak budeme Vaše údaje využívat k tomu, abychom Vám pomáhali při chovu včel?

Pokud se v souvislosti s chovem včel, jejich nemocemi nebo se včelími produkty a jejich kvalitou ukáže užitečné Vás osobně informovat, napíšeme Vám, případně zavoláme.
Pokud se přihlásíte do některé z našich akcí, například soutěží kvality medu, dostanete odpovídající certifikáty s Vašim jménem a adresou.

Vaše údaje jsou v bezpečí!

Vaše údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí straně za účelem prodeje, ani pro zasílání reklamních, komerčních nebo obchodních sdělení. Stejně jako Vy nemáme rádi spam.

Kdo přesně shromažďuje Vaše údaje, komu je poskytuje nebo předává?

Údaje shromažďuje naše společnost Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. se sídlem Dol 94, 252 66 Máslovice, IČO 62968335, zapsaná dne 11.4.1996 do obchodního rejstříku pod spis. zn. C 44609 u Městského soudu v Praze.

Osobní údaje jsou předávány státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Informace uvedené v žádostech o dotace na všechna opatření za všechny chovatele včel jsou předávány Českému svazu včelařů, z. s., Křemencova 177/8, Praha 1, IČO 00443239.

X