Objednávky léčiv – OO ČSV

  /  Objednávky léčiv – OO ČSV

Způsob objednání

Objednávky od OO ČSV musí být zpracované přes systém CIS, řádně potvrzené praktickým veterinárním lékařem (ne státním), a to včetně objednávek, kde jsou pouze vyhrazené veterinární léčivé přípravky. Tuto objednávku je třeba zaslat na na naši emailovou adresu leciva@beedol.cz nebo poštou na adresu: Výzkumný ústav včelařský, Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou. Tento postup je nutné dodržet pro vyřízení dotace.

Objednávky pro rok 2024

Chcete-li mít jistotu dodání letních léčiv do 30. června, pošlete závaznou objednávku do 15. dubna 2024.

Léčiva pro podzimní ošetření s dodáním do 30. září je nutno objednat do 30. června 2024.

VLP Gabon PF 90 mg nebude pro rok 2024 v CISu  možné objednat běžným způsobem vzhledem k častěji se vyskytující rezistenci na tau-fluvalinát. Pokud i přesto některé z vašich organizací o něj budou mít zájem, je nutné léčivo objednat individuálně, nejpozději do 15.04.2024. V CISu bude možné objednat pouze Gabon Flum, po dohodě však můžeme objednávku změnit a vyrobit požadované množství Gabonu PF.

Dotace

Na objednávky léčiv od OO ČSV vyřizujeme dotaci, která pro aktuální dotační období činí 50 % z celkové částky.

Dotaci okresním organizacím ČSV vyřizujeme zpravidla pro 3 objednávky ročně.

Systém CIS

Odkaz na systém CIS: cis.vcelarstvi.cz

Aby mohla být dotace pro spolky vyřízena, je potřeba splnit několik náležitostí. Především je to doložení seznamu léčiv a včelařů ZO ČSV, pro které organizace léčivo objednává. Návod pro ZO ČSV jak vytvořit žádanku na léčivo v systému CIS: Návod na vytvoření žádanky léčiv.

OO ČSV následně ze žádanek od svých ZO vytvoří objednávku léčiv, kterou vytiskne a potvrzenou veterinárním lékařem odešle do VÚVč Dol.

Ceník

Ceník pro OO ČSV je dostupný v CIS nebo ho zašleme na vyžádání e-mailem přes leciva@beedol.cz.

X