Objednávky léčiv – OO ČSV

  /  Objednávky léčiv – OO ČSV

Způsob objednání

Objednávky od OO ČSV musí být zpracované přes systém CIS, řádně potvrzené veterinárním lékařem a zaslané na naši emailovou adresu leciva@beedol.cz nebo poštou na adresu: Výzkumný ústav včelařský, Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou. Tento postup je nutné dodržet pro vyřízení dotace.

Dotace

Na objednávky léčiv od OO ČSV vyřizujeme dotaci, která pro dotační období 2019/2020 činí 40 % z celkové částky.

Dotaci okresním organizacím ČSV vyřizujeme zpravidla pro 3 objednávky ročně.

Systém CIS

Odkaz na systém CIS: cis.vcelarstvi.cz

Aby mohla být dotace pro spolky vyřízena, je potřeba splnit několik náležitostí. Především je to doložení seznamu léčiv a včelařů ZO ČSV, pro které organizace léčivo objednává. Návod pro ZO ČSV jak vytvořit žádanku na léčivo v systému CIS: Návod na vytvoření žádanky léčiv.

OO ČSV následně ze žádanek od svých ZO vytvoří objednávku léčiv, kterou vytiskne a potvrzenou veterinárním lékařem odešle do VÚVč Dol.