Výzkum vlivu pesticidů a agrochemikálií na opylovače

  /    /  Výzkum vlivu pesticidů a agrochemikálií na opylovače

V oblasti vlivu pesticidů a agrochemikálií na opylovače se podílíme na řešení následujících výzkumných projektů:

QK1910018 (NAZV): Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění, koktejlový efekt a další stresory. 2019-2023. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Přírodovědecká fakulta UK

TA04020267 (TA ČR): Minimalizace rizik spojených s dopadem výskytu chemických látek v životním prostředí na užitečné organismy: Metodiky hodnocení znečištění životního prostředí pesticidy zejména ve vztahu k opylovatelům, především včele medonosné. 2014-2017. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; ALS Czech Republic, s.r.o.

X