Celý rok proti varroáze

  /  Celý rok proti varroáze

Jak na to celý rok?

Varroázu nesmíme pustit ze zřetele. Některá ošetření jsou povinná celostátně, jiná jsou doplňková.
V příbalových informacích k léčivům najdete správné postupy jednotlivých ošetření, ale nejsou zde údaje o opakování a celkovém počtu ošetření včelstev. Některá ošetření se totiž mohou různě kombinovat (např. fumigace a aerosol, nebo Varidol 125 a MP-10). Závazným úředním pokynem pro ošetření včelstev je Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy.

Ze zkušenosti od roku 1985 víme, jak se varroázy nejlépe zbavit.

Monitoring moučkovým cukrem nebo ze spadu na dně
červenec — srpen

Kontrolu napadení můžeme dělat oklepem pocukrovaných včel nebo na podložkách.
Postupy naleznete na našem webu v části monitoring.

Je-li napadení vyšší, neodkládáme ošetření. Hrozí poškození zimní generace.

Odstranění posledního trubčího plodu
červenec — srpen

Roztoči Varroa destructor dávají přednost trubčímu plodu. S trubčinou odstraníme i roztoče.

Ochrana dlouhověkých včel
červenec — srpen — září

V tomto období se ve včelstvu již líhnou dlouhověké zimní včely, které musí přežít až do jara. Více informací o ochraně dlouhověkých včel.

Parazitace roztoči přenáší i viry. Oslabené včely hynou již v průběhu zimy a může zkolabovat celé včelstvo. Léčiva: Gabon, Formidol nebo VarroMed.

Pozor:

Kontrolujte, zda roztoči po aplikaci Gabonu padají. Místy už mají roztoči rezistenci. Více informací naleznete na stránce o rezistenci.
Neodkládejte léčení. Opožděná léčba je neúčinná!

Odstranění posledního plodu, klíckování matek
říjen — listopad

Pokud je ve včelstvu zavíčkovaný plod, většina roztočů je na plodu. Léčení nezasahuje roztoče pod víčky buněk. Pro vysokou účinnost léčení je nutné, aby včelstva byla bez plodu.

Doporučujeme včas dostatečně krmit, neuteplovat, nechat velká česna, klíckovat matky.

Pro klíckování matek používáme ploché klícky. Klícka musí být umístěna v centru plodiště tam, kde byl poslední plod. Včely musí mít k matce dobrý přístup, aby ji mohly ošetřovat. Minimální efektivní doba zaklíckování matky je v tuto dobu 4 týdny (chladno, delší vývoj dělnic). Po léčebném ošetření matky z klícek vypouštíme.

Pracný, ale nejúčinnější postup je prohlídka včelstev a vyřezání plodu před ošetřením.

Léčení
říjen — listopad — prosinec

Dlouholetá zkušenost ukazuje, že nejdůležitější období pro tlumení varroázy je v zimě, kdy jsou včelstva bez plodu a roztoči jsou jen na dospělých včelách.

Pro likvidaci všech roztočů jsou nezbytná tři ošetření v odstupu minimálně 2 týdnů.

Lze kombinovat ošetření fumigací a ošetření aerosolem přípravkem Varidol 125.

Maximálně jedno ošetření je možné nahradit přípravkem VarroMed. Zimní ošetření raději neprovádějte přípravky MP 10 FUM a M-1 AER, vzhledem k nebezpečí rezistence parazitů vůči pyrethroidům.

Očištění a vrácení podložek
prosinec

Po posledním ošetření počkáme týden nebo dva, až roztoči spadnou na dno úlu. Pak podložky vyčistíme a vrátíme zpět. Necháme v úlech alespoň 30 dnů.

Vyšetření zimní měli
leden — únor — březen

Z podložek sesypeme měl do směsných vzorků za každé stanoviště. Vzorky odevzdáme pro vyšetření na varroázu. Z výsledků uvidíme, jak se nám i v okolí podařilo zimní léčení a zda se bude v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace léčit.

Nátěr plodu
březen — duben

Je-li nařízeno, přípravkem M1-AER natřeme víčka plodových buněk. Účinná látka proniká do buněk i mezi dospělé včely. Při vysokém stupni napadení se nátěr kombinuje s fumigací Varidolem.

Již na jaře lze použít VarroMed. Ten není na předpis.

Formidol
duben — červenec

Je-li třeba, už od dubna lze použít Formidol. Páry kyseliny mravenčí ničí dospělé roztoče a jejich některá vývojová stadia v buňkách zavíčkovaného plodu. Lze použít 1 až 2 krát. Neaplikuje se při snůšce.

Tvorba oddělků
květen — červen

Díky rychlému vývoji a vyšší čistící aktivitě oddělků je rozmnožování roztočů v oddělcích pomalejší. Nespoléhat na to. Zkušenost ukazuje, že je nutné varroázu monitorovat a případně doplnit další léčbu.

X