Google Translator

Legislativa

  /  Legislativa

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

Část I. – Povinné a preventivní úkony hrazené ze státního rozpočtu (kapitola 10, str. 18)

  • EpM120 – MOR VČELÍHO PLODU  (“MONITORING PO 2 LETECH) – vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma) mimo současná ochranná pásma. Jeden směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev může obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
  • EpM160 – MOR VČELÍHO PLODU (“VYŠETŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU”) – vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu. Určeno mimořádnými veterinárními opatřeními.
  • EpM300 – VARROÁZA (“ZIMNÍ MĚL”) – vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli nesmí obsahovat léčebný spad a odebírají se nejméně 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dno úlů. Termín odevzdání nejpozději do 15.2.2021.

Část II. – Povinné preventivní  a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat (kapitola 3, str. 21)

  • ExM110 – MOR VČELÍHO PLODU (“PŘEMÍSTĚNÍ VČELSTEV, KOČOVÁNÍ…”) – Vyšetření směsných vzorků měli ze všech včelstev na stanovišti (jeden směsný vzorek smí obsahovat měl maximálně z 25 včelstev). Vyšetření nesmí být starší 4 měsíců (ode dne odběru vzorků).
    • před přemístěním včelstev na vzdálenost větší než 10 km.
    • v případě kočovných včelstev na zimovacím stanovišti.
  • ExM310 – VARROÁZA (“PŘEDJARNÍ OŠETŘENÍ”) – na základě intenzity varroázy z vyšetření zimní měli (EpM300) se při nálezu vyšším než 3 roztoči průměrně na včelstvo provádí ošetření všech včelstev na stanovišti. Vyšetření můsí být provedeno co nejdříve a nejpozději do 15.4.2021.
  • ExM330 – VARROÁZA (“LETNÍ OŠETŘENÍ“) – ošetření všech kočujících včelstev se provádí po 1.6.2021, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na zimovací stanoviště.

Pokud máte další otázky k legislativě, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.