Legislativa

  /  Legislativa

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2024

Část I. – Povinné a preventivní úkony hrazené ze státního rozpočtu (kapitola 9. Včely, str. 16-17)

  • EpM120 – MOR VČELÍHO PLODU  (“MONITORING PO 2 LETECH) – vyšetření směsných vzorků měli, medných zásob či včel ošetřujících plod v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma) mimo současná ochranná pásma. Jeden směsný vzorek ze stanoviště včelstev může být maximálně z 25 včelstev.
  • EpM160 – MOR VČELÍHO PLODU (“VYŠETŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU”) – vyšetření směsných vzorků měli, medných zásob či včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu. Určeno mimořádnými veterinárními opatřeními. Jeden směsný vzorek ze stanoviště včelstev může být maximálně z 10 včelstev.
  • EpM300 – VARROÁZA (“ZIMNÍ MĚL”) – vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli nesmí obsahovat léčebný spad a odebírají se nejméně 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dno úlů. Termín odevzdání nejpozději do 15.2.2024.

Část II. – Povinné preventivní  a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat (kapitola 5. Včely, str. 21)

  • ExM110 – MOR VČELÍHO PLODU (“PŘEMÍSTĚNÍ VČELSTEV, MATEK, KOČOVÁNÍ…”) – Vyšetření směsných vzorků měli, medných zásob nebo včel ošetřujících plod ze všech včelstev na stanovišti (jeden směsný vzorek smí být maximálně z 25 včelstev) před přemístěním včelstev nebo včelích matek na vzdálenost větší než 3 km. Vyšetření je platné v daném kalendářním roce (tedy od provedení do 31.12.2024)
  • ExM310 – VARROÁZA (“PŘEDJARNÍ OŠETŘENÍ”) – na základě intenzity varroázy z vyšetření zimní měli (EpM300) se při nálezu vyšším než 3 roztoči průměrně na včelstvo provádí ošetření všech včelstev na stanovišti. Vyšetření musí být provedeno co nejdříve a nejpozději do 15.4.2024. Chovatel je povinen vést záznamy o ošetření včelstev (viz Metodický pokyn).
  • ExM330 – VARROÁZA (“LETNÍ OŠETŘENÍ) – chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech infestovaných včelstev registrovanými léčivými přípravky (…).

Pokud máte další otázky k legislativě, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X