Laboratorní rozbory medu

  /    /  Laboratorní rozbory medu

Nabídka rozborů medu

Základní rozbory si můžete objednat formou balíčků za zvýhodněnou cenu. Doporučujeme pro běžný prodej medu na trzích nebo v malých prodejnách.

„Balíček 1“ zahrnuje stanovení obsahu vody, sacharózy a HMF.

„Balíček 2“ představuje navíc měření elektrické vodivosti, abyste mohli doložit, že správně deklarujete původ medu (květový / medovicový) pro prodej, resp. etikety.

„Balíček 3“ obsahuje stanovení aktivity diastázy a je vhodný mimo jiné pro kontrolu pastových medů. Dále zahrnuje stanovení obsahu vody, HMF a volné kyselosti.

Naše laboratoř provádí všechny rozbory medu, které jsou vyžadovány na základě požadavků vyhlášky č. 76/2003 Sb., příloha č. 3, tabulka 2. Tyto zkoušky je možné objednávat i samostatně.

Stanovení součtu obsahů fruktózy a glukózy (metodou HPLC/RI)
Stanovení obsahu sacharózy (metodou HPLC/RI)
Stanovení obsahu vody (refraktometrie)
Stanovení kyselosti (titrací)
Stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu = HMF (spektrofotometricky)
Stanovení obsahu ve vodě nerozpustných látek (gravimetricky)
Stanovení elektrické vodivosti (konduktometricky)
Stanovení aktivity diastázy (spektrofotometricky)

V nabídce máme další zkoušky, které přispívají ke garanci dobrého medu.

Stanovení přítomnosti škrobových zbytků
Stanovení obsahu karamelu
Stanovení obsahu mono-, di- a tri-sacharidů (metodou HPLC/RI) – po předchozí domluvě
Stanovení aktivity invertázy
Stanovení optické otáčivosti

Speciální stanovení (lze objednat jen po předchozí domluvě s laboratoří)

Analýzu reziduí pesticidů naše laboratoř neprovádí. Referenční laboratoří pro provedení této analýzy je Státní veterinární ústav Jihlava.

V rámci služeb naší laboratoře provádíme rozbory pro speciální akce a projekty.

Sezónní akce „Soutěž Český med”

Projekt „Med jak má být” (www.medjakmabyt.cz)

Projekt „Lžička medu” (www.lžičkamedu.cz)

Současně s fyzikálně-chemickými rozbory je možné objednat mikrobiologické vyšetření medu.

Stanovení Paenibacillus larvae (původce moru včelího plodu)

Stanovení celkového počtu mikroorganismů

Stanovení počtu kvasinek a plísní

Jak a kam vzorky medu doručit

Na rozbory stačí poslat 1/2 kg medu. I v případě, že žádáte fyzikálně-chemický i mikrobiologický rozbor současně, stačí zaslat jeden vzorek medu. Med může být zkrystalizovaný, není třeba ho ztekucovat. Vzorky můžete posílat celoročně (nejedná-li se o časově omezenou nebo sezónní akci).

Sklenici s medem dobře zabalte s ohledem na křehkost přepravovaného obsahu. Pokud si nejste jistí, můžete požít některé dostupné návody a rady dopravních společností. Zvláště dbejte na probalení více kusů sklenic v jednom balíku tak, aby se během transportu nerozbily o sebe. Většina přepravců zároveň nabízí speciální služby pro křehké zásilky. Pokud neposíláte med do soutěže Český med, můžete použít plastové nádoby s pevným uzávěrem. Dále doporučujeme v balíku oddělit objednávkový formulář od samotných vzorků s medy. Postačí např. vložení do eurofólie.

Vzorky můžete doručit osobně na podatelnu nebo prostřednictvím Vámi zvolené přepravní společnosti na adresu:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.

Dol 35

250 69 Máslovice

Naše laboratoř z kapacitních důvodů nepotvrzuje příjem vzorků k vyšetření. Pro potvrzení, že Váš balík se vzorky dorazil v pořádku, se prosím informujte o možnosti takové služby u vybraného přepravce.

Co obdržíte?

Výsledky rozborů obdržíte formou protokolu o zkouškách. Po předchozí domluvě (ověřte před odesláním vzorku) je možné za expresní příplatek (viz. ceník služeb) získat protokol s výsledky do druhého dne od přijetí vzorku do laboratoře.

Dále vám můžeme vystavit certifikát „Český med“ za současného dodržení těchto podmínek:

  • med musí ve zkoušených parametrech vyhovovat limitům svazové normy Český med č. ČSV 1/1999
  • med má geografický původ na území České republiky a je bez jakékoli příměsi jiného medu (v objednávce vyplňte údaj o lokalitě, ve které jsou umístěna včelstva – postačí název obce nebo okresu)
  • certifikát nelze vystavit pro med filtrovaný nebo pekařský

Formuláře na objednávky rozborů medu

Objednávka rozborů medu přes online formulář – stačí vyplnit pouze v elektronické podobě, laboratoř si přiřadí k zaslaným vzorkům sama

Objednávka rozborů medu – otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se zásilkou medu (doporučujeme oboustranný tisk)

Objednávka rozborů „Med jak má být” – objednává se prostřednictvím formuláře na stránkách projektu www.medjakmabyt.cz

Objednávka rozborů „Lžička medu” – objednává se prostřednictvím formuláře na stránkách projektu www.lžičkamedu.cz

Objednávka rozborů „Soutěž Český med” – (sezónní akce, v pokynech uveden termín pro zasílání)

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku služeb a zakázkové výroby.

Dotace

Na dotaci má dle § 11 Nařízení vlády č. 53/2023 Sb. nárok jen chovatel včel s přiděleným registračním číslem chovatele (nutno vyplnit v objednávce). Výše dotace na fyzikálně-chemické rozbory medu je 1.300 Kč. Uplatnění dotace vyřizuje laboratoř, chovateli fakturuje již částku sníženou o dotaci. Za jedno dotační období (počínaje přechodným obdobím 1.1.-31.7.2023) lze uplatnit 4 dotace na 4 vzorky medu (celkem 5.200 Kč). Pokud jste si ve stejném dotačním období nechávali provést rozbor medu s uplatněním dotace ještě u jiné laboratoře, je třeba to uvést v objednávce.

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky (podle Vaší volby v objednávce)
v hotovosti nebo platební kartou – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

X