• V košíku nemáte žádné produkty.
  • V košíku nemáte žádné produkty.
  • V košíku nemáte žádné produkty.

Laboratorní rozbory medu

  /    /  Laboratorní rozbory medu

Nabídka rozborů medu

POZOR na změny v ceníku oproti roku 2019!

Základní rozbory si můžete objednat formou balíčků za zvýhodněnou cenu – doporučujeme pro běžný prodej medu na trzích nebo v malých prodejnách

„Balíček 1“ zahrnuje  stanovení obsahu vody, sacharózy a HMF.

„Balíček 2“ představuje navíc měření vodivosti, abyste mohli doložit, že správně deklarujete druh medu (květový / medovicový) pro prodej, resp. etikety.

 

Dále nabízíme rozšířené rozbory medu v souladu s požadavky vyhlášky č. 76/2003, příloha č. 3, tabulka 2

Stanovení obsahu sacharózy (metoda HPLC)
Součet obsahu glukózy a fruktózy
Stanovení obsahu vody
Stanovení obsahu ve vodě nerozpustných látek
Stanovení elektrolytické konduktivity
Stanovení volné kyselosti
Stanovení aktivity diastázy
Stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu (HMF)
Výše uvedené rozbory doporučujeme objednat, pokud uvádíte med do oběhu.

 

V nabídce máme další zkoušky, které přispívají ke garanci dobrého medu.

Průkaz přítomnosti škrobu
Stanovení obsahu karamelu v medu
Stanovení barvy medu dle Pfunda
Stanovení obsahu mono-,di-,tri-sacharidů (metoda HPLC)
Stanovení obsahu vyšších cukrů v medech a sirupech
Stanovení aktivity invertázy
Optická otáčivost

Analýzu reziduí pesticidů naše laboratoř neprovádí. Referenční laboratoří pro provedení této analýzy je Státní veterinární ústav Jihlava.

Vzorky medu

Jak nám vzorek medu zaslat?

Na rozbory stačí poslat 1/2 kg medu. Med může být zkrystalizovaný, není třeba ho ztekucovat. Vzorky můžete posílat celoročně. Aby se sklenice s medem nerozbila při přepravě, doporučujeme použít vyšší půlkilovku a strčit ji do ustřižené PET lahve a mezery vycpat papírem a využít při zaslání službu pošty KŘEHCE. Pokud neposíláte med do soutěže Český med, můžete použít plastové nádoby s pevným uzávěrem. Pokud žádáte současně chemický i mikrobiologický rozbor, stačí zaslat jeden vzorek medu.

 

Co obdržíte?

Výsledky rozborů obdržíte formou protokolu o zkouškách.

 

Dále vám můžeme vystavit certifikát „Český med“ za současného dodržení těchto podmínek:

  • med musí vyhovovat limitům normy Český med ve zkoušených parametrech
  • med má geografický původ na území České republiky a je bez jakékoli příměsi jiného medu – k tomu je třeba vyplnit a podepsat čestné prohlášení na druhé straně

 

Formuláře na objednávky rozborů medu

Objednávka rozborů medu přes online formulář – stačí vyplnit pouze v elektronické podobě, laboratoř si přiřadí k zaslaným vzorkům sama

Objednávka rozborů medu – otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se zásilkou medu (doporučujeme oboustranný tisk)

Objednávka rozborů „Med jak má být” – objednává se prostřednictvím formuláře na stránkách projektu www.medjakmabyt.cz

Objednávka rozborů „Lžička medu” – objednává se prostřednictvím formuláře na stránkách projektu www.lžičkamedu.cz

Objednávka rozborů „Soutěž Český med” – (sezónní akce, v pokynech uveden termín pro zasílání)

Dotace

Na dotaci má nárok jen chovatel včel s přiděleným registračním číslem chovatele. Výše dotace na chemický rozbor medu je 800 Kč, na mikrobiologický rozbor medu na mor včelího plodu 400 Kč. Uplatnění dotace vyřízuje laboratoř, chovateli fakturuje již částku sníženou o dotaci. Od chovatele laboratoř potřebuje kromě kontaktních údajů jeho registrační číslo.

Za rok lze uplatnit 4 dotace. Dotační rok je od začátku srpna do poloviny července následujícího roku. Pokud posíláte med na rozbor také do jiné laboratoře a uplatňujete dotaci i tam, je třeba to uvést v objednávce.

 

Naše laboratoř z kapacitních důvodů nepotvrzuje příjem vzorků k vyšetření. Pro potvrzení, že Váš balík se vzorky dorazil v pořádku, využijte prosím služeb České pošty. Informujte se o možnosti elektronického oznámení či sledování zásilky.

 

Kam poslat vzorky

Adresa pro zasílání vzorků:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94
250 69 Vodochody

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku služeb a zakázkové výroby.

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky
v hotovosti – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

X