Monitoring

  /  Monitoring

Monitoring varroázy

Pro úspěšné včelaření je důležitý monitoring varroázy. Včasným zjištěním nákazové situace lze naplánovat vhodná opatření proti roztočům Varroa, především v létě, kdy je třeba ochránit plod, ze kterého se líhnou dlouhověké včely.

Monitoring varroázy metodou posypu včel cukrem

Posyp cukrem a následný oklep odhalí na včelách dospělé samičky Varroa, což je nejpřesnější metoda k zjištění intenzity napadení včelstva. Vyšetření je jednoduché, rychlé a výsledek zjistíte přímo na stanovišti. Včely se po posypu cukrem vrací živé zpět a není třeba je usmrcovat.

Monitoring ze spadu na dno

Na dno padají přirozeně uhynulí roztoči, ale pro jejich monitoring je potřeba zajistit, aby včely neměly k roztočům přístup. Podložky musí pokrývat celé úlové dno. Údaje z průběžného monitoringu zkreslují mravenci, kteří odnášejí spadlé roztoče jako potravu. Proto je potřeba monitoring spadu provádět nejlépe každý den, případně zamezit vstupu mravenců do úlu.

Monitoring varroázy ze zavíčkovaného trubčího plodu

Samičky roztočů Varroa dávají přednost trubčímu plodu. Proto můžeme s monitoringem varroázy začít již během jara na trubčině. Pomocí odvíčkovací vidličky lze objevit případy vysokého napadení. Plod vždy vyšetřete na více místech v úlu. Poslední trubčí plod v červenci odstraňte, čímž se podstatně zredukuje počet roztočů.

X