Vyšetření varroázy z měli

  /    /  Vyšetření varroázy z měli

Kam poslat vzorky a kdo platí vyšetření

Metodika kontroly zdraví zvířat nařizuje chovateli povinnost pod kódem EpM 300 vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti.

Podle Metodického pokynu lze vzorky zasílat do laboratoří Státních veterinárních ústavů  nebo do VÚVč . Naše zkušební laboratoř se může za určitých podmínek podílet na této státní zakázce, a to v případě, že jsou vzorky zaslány společně v rámci příslušného spolku (tedy alespoň 10 vzorků najednou). Chovatelům, kteří pošlou jednotlivé vzorky, musíme toto laboratorní vyšetření účtovat podle ceníku jako samoplátcům.

Vyšetření je nutné objednat. U hromadných zakázek je to přes systém CIS. K objednání vyšetření jednotlivých vzorků použijte on-line objednávku nebo objednávku ke stažení. Odesláním této objednávky souhlasíte se zavazujete k úhradě vyšetření. Bez objednávky nemůžeme vzorky vyšetřit.

Pokud nesouhlasíte s podmíněnou platbou za vyšetření individuálních vzorků, zašlete vzorky do některé z laboratoří SVÚ.

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy

Odebíráme  směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2.příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.

Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

 

Vysušení vzorku

Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

 

Obaly

Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Nejvhodnější obaly jsou bílé kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou. Prodyšná tkanina musí mít tak hustá oka, kterými měl nepropadne. Zakrytí kelímku musí být dobře fixováno např. gumičkou. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech od jogurtů. Vhodnými obaly jsou také vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry, které můžete zakoupit přímo u nás. Nevhodné obaly jsou takové, ve kterých se měl může slepit, zplesnivět, nebo vypadávat (sáčky, obálky, krabičky od sirek či léků).

Vyšetření měli na varroázu se provádí flotační metodou, vzorky jsou po vyšetření zlikvidovány, nelze je uchovat pro opakované vyšetření.

Spolu s vyšetřením měli na varroázu je možné z jednoho vzorku provést také vyšetření na mor včelího plodu. V tom případě je nezbytně nutné zřetelně označit na obalu, v seznamu vzorků a v objednávce, že je požadováno dvojí vyšetření.

 

Odchylky ve vzorcích

Příměsi – ve vzorku měli je velké množství včel, nebo jejich částí, nebo jiných nečistot.

Malé množství měli – množství měli neodpovídá uvedenému počtu včelstev.
V takových případech je uvedena v protokolu poznámka jako upozornění pro zákazníka, že vyšetření takového vzorku může být méně přesné, než udává použitá vyšetřovací metoda u běžných vzorků.

Nestandardní vzorek – vzorek strukturou, velikostí a tvarem částic, případně jinou vlastností zřetelně odlišuje od běžně vyšetřovaných vzorků. Takové vzorky se nevyšetřují.

Vzorkovnice a značení vzorků

Lze objednat v našem internetovém obchodě, telefonicky nebo e-mailem.

Na vzorkovnice uveďte tyto údaje:
Číslo vzorku – musí být totožné s číslem na seznamu
Jméno chovatele
Název stanoviště
Reg.číslo stanoviště
Čísla úlů

Objednávání vyšetření varroázy z měli

Jednotliví chovatelé

Objednávka přes online formulář – stačí vyplnit pouze v elektronické podobě, laboratoř si přiřadí k zaslaným vzorkům sama

DOC – Objednávka rozborů na varroázu – Otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se vzorky

Hromadné objednávky na varroázu

Systém CIS
Při přípravě hromadných zásilek vzorků měli na vyšetření varroázy a moru zasílající organizace vygeneruje žádanky a seznamy s potřebnými údaji o vzorcích pomocí systému CIS. Laboratoř VÚVč Dol je do systému zapojena stejně jako ostatní laboratoře.

 

Naše laboratoř z kapacitních důvodů nepotvrzuje příjem vzorků k vyšetření. Pro potvrzení, že Váš balík se vzorky dorazil v pořádku, využijte prosím služeb České pošty. Informujte se o možnosti elektronického oznámení či sledování zásilky.

Kam poslat vzorky

Adresa pro zasílání vzorků:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 35
250 69 Máslovice

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky
v hotovosti – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

X