• V košíku nemáte žádné produkty.
  • V košíku nemáte žádné produkty.
  • V košíku nemáte žádné produkty.

Český med

  /  Český med

O soutěži Český med

Soutěž probíhá každoročně v období (červen až srpen/září). Soutěž je vyhlašována v časopise Včelařství, na našich webových stránkách a facebookovém profilu. Soutěž je určena pro chovatele včel, jejichž med je vyprodukovaný pouze vlastními včelstvy umístěnými na území České republiky.

Do této soutěže posílají včelaři balení medu, tak jak jej nabízejí k prodeji. Tedy včetně etikety. Přijaté vzorky medů jsou nejdříve podrobeny rozboru v chemické laboratoři. Poté hodnotící komise kontroluje správné znění etiket tak, aby bylo v souladu s legislativou. Nakonec je hodnocen estetický dojem z celého balení medu. Soutěžním vzorkům je přidělen určitý počet bodů (max 100), který je rozhodující pro udělení ocenění “Zlatá nebo Stříbrná medaile soutěže Český med roku ….“

Ocenění včelaři dostávají ke každému diplomu ještě 10 hologramových kruhových samolepek znázorňujících medaili ve zlaté či stříbrné variantě. Větší množství mají nárok si objednat. Samolepky pak mohou nalepit na sklenice se svým medem za dodržení podmínky, že na etiketě musí být současně uveden text: Zlatá (stříbrná) medaile Český med 20.. za med … (označení medu musí být uvedeno přesně podle diplomu).

Součástí hodnocení medu v soutěži Český med je také jeho označení.
Doporučujeme prostudovat pokyny ke značení medu.

X