Český med

  /  Český med

O soutěži Český med

Soutěž probíhá každoročně v období (červen až září). Soutěž je vyhlašována v časopise Včelařství a na našich stránkách. Soutěž je určena pro chovatele včel, jejichž med je vyprodukovaný pouze jejich včelstvy, umístěnými na území České republiky. Do této soutěže posílají včelaři kompletní balení medu, tak jak je nabízejí k prodeji. Nesmí tedy chybět etiketa. Přijaté medy jsou nejdříve podrobeny rozboru v chemické laboratoři. Poté hodnotící komise kontroluje správné znění etiket tak, aby bylo v souladu s legislativou. Nakonec se hodnotí estetický dojem z celého balení medu. Ze sta bodů medy nasbírají určitý počet, který je rozhodující pro udělení ocenění “Zlatá nebo Stříbrná medaile soutěže Český med roku ….“

Držitelé diplomů dostávají ještě ke každému diplomu 10 hologramových kruhových samolepek znázorňujících medaili ve zlaté i stříbrné variantě. Větší množství si mohou objednat. Samolepky pak mohou nalepit na sklenice se svým medem za dodržení podmínky, že na etiketě musí být současně uveden text: Zlatá (stříbrná) medaile Český med 20.. za med … (druh medu uveďte podle diplomu).