Český med

  /  Český med

O soutěži

Soutěž Český med probíhá každoročně v období (červen až srpen/září).Výsledky se vyhlašují  v časopise Včelařství, na našich webových stránkách a facebookovém profilu. Soutěže se mohou účastnit pouze chovatelé včel, jejichž med je vyprodukovaný pouze vlastními včelstvy umístěnými na území České republiky.

Do této soutěže posílají včelaři balení medu, tak jak jej nabízejí k prodeji. Tedy včetně etikety. Přijaté vzorky medů podrobíme rozboru v naší chemické laboratoři. Potéhodnotící komise kontroluje správné znění etiket tak, aby bylo v souladu s legislativou. Nakonec hodnotíme estetický dojem z celého balení medu. Soutěžním vzorkům přidělíme určitý počet bodů (max 100), který rozhodne o udělení ocenění “Zlatá nebo Stříbrná medaile soutěže Český med roku ….“

Ocenění včelaři dostávají ke každému diplomu ještě 10 hologramových kruhových samolepek znázorňujících medaili ve zlaté či stříbrné variantě. Větší množství mají nárok si objednat. Samolepky pak mohou nalepit na sklenice se svým medem za dodržení podmínky, že na etiketě musí být současně uveden text: Zlatá (stříbrná) medaile Český med 20.. za med … (označení medu musí být uvedeno přesně podle diplomu).

Součástí hodnocení medu v soutěži Český med je také jeho označení.
Doporučujeme prostudovat pokyny ke značení medu.

X