Výzkum včelích produktů

  /    /  Výzkum včelích produktů

Nedílnou součástí včelařství jsou včelí produkty – med, vosk, mateří kašička, propolis, případně včelí jed.

V oblasti chemie včelích produktů se zabýváme následujícími projekty:

QK1920344 (NAZV): Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn. 2019-2021. Spoluřešitelé: VFU Brno, VŠCHT v Praze, VUT v Brně.

Náš projekt je zaměřen na monitoring autentických medů tak, aby pokryl jeho původ (květový, medovicový, jednodruhový, smíšený), botanickou charakteristiku (druh rostlin, z nichž pochází) a také geografickou charakteristiku (území původu medu).

Poznáním českých medů bychom rádi přispěli k udržení kvality a dobrého mínění o českých medech.

Chráníme české včelaře I.

O možnostech analýzy medu chemickými metodami a legislativních požadavcích na kvalitu medu.

Chráníme české včelaře II.

Pylová analýza jako metoda pro rozlišení geografického a botanického původu medu.

X