Detekce rezistentních roztočů

  /    /  Detekce rezistentních roztočů

O problematice

Pyrethroidy patří do skupiny velmi účinných akaricidů. Ve včelařství se v ČR používají k tlumení nákazy parazitickým roztočem Varroa destructor. Dlouhodobé nosiče pyrethroidů, které se používají k aplikaci této látky, obsahují velké množství účinné látky, která je rozpustná ve vosku a obtížně se rozkládá. Roztoči dokážou výměnou jediné aminokyseliny v bílkovině způsobit změnu prostorového uspořádání bílkoviny a znemožní vazbu pyrethroidu na kanál. Roztoči se tak postupně stávají odolnými vůči léčivým přípravkům s touto účinnou látkou.

O této problematice se dočtete vice v článku Detekce populací roztočů Varroa destructor rezistentních k pyrethroidům používaným v dlouhodobých nosičích VLP.

Detekce mutovaných roztočů

V současnosti je k dispozici řada metod používaných k identifikaci místa, kde došlo k mutaci v genu bílkoviny sodného kanálu. Jedna z novějších metod je 3-PAS-PCR RNDr. Petra Nádvorníka a Bc. Kateřiny Lahnerová z UP Olomouc, která k detekci používá specifické diagnostické primery. Ty jsou fluorescenčně značeny pro účely diagnostiky pomocí fragmentační analýzy. Tuto metodu používá naše laboratoř.

Příklady výsledků analýzy směsných vzorků:

4 vzorky po 10 roztočích – pouze zelený pík (nemutovaná varianta) = citlivá populace

» DOPORUČUJE se nasazení pyrethroidů

4 vzorky po 10 roztočích – 3x červený pík (mutace), 1x zelený pík = odolná populace

» NEDOPORUČUJE se nasazení pyrethroidů

4 vzorky po 10 roztočích – 1x zelený pík, 3x červený i zelený pík = smíšená populace s výskytem mutované varianty

» NEDOPORUČUJE se nasazení pyrethroidů

Metodika přípravy směsného vzorku roztočů:

Jediný směsný vzorek lze vytvořit jak z jednotlivých stanovišť včelstev profesionálních včelařů, tak ze vzorků odebraných menšími včelaři v obci, kteří mají v úmyslu společně dlouhodobé nosiče v podletí použít.

Zpravidla je výhodné odebrat vzorek z ometených podložek po prvním podzimním ošetření včelstev, kdy jsou již ukončeny reinvaze roztočů z případných loupeží. Jarní reinvaze jsou již ojedinělým jevem, takže podzimní vzorek poskytne dostatečný obraz o populaci roztočů v následujícím roce. Vzorek je však samozřejmě možné odebrat i z jarního léčebného spadu. Minimální počet roztočů ve směsném vzorku je 50 ks.

Molekula DNA v roztoči časem podléhá degradaci, což může detekci mutace znemožnit. Z tohoto důvodu je třeba směsný vzorek roztočů ze stanoviště odebrat nejpozději do dvou dnů po léčebném zásahu. V praxi je tedy k ošetření výhodný Varidol 125 mg nebo kyselina mravenčí, kdy se účinek dostaví rychleji než při použití kyseliny šťavelové. Vzorek je před odesláním nutné vložit do mrazničky, což výrazně zpomalí degradaci DNA.

Vzorek prosíme odesílejte v pevném obalu s vyplněným průvodním formulářem, který současně slouží jako objednávka. Bez přiloženého formuláře nebudeme moci vzorek analyzovat.

Výsledky analýzy budou zaslány e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři. Protokol o analýze bude zaslán ve formátu pdf i s doporučenou interpretací výsledku a přiloženou fakturou.

Objednávka analýzy

Průvodní formulář (docx) – formulář slouží jako objednávka, bez přiloženého formuláře nebudeme moci vzorek analyzovat.

Před vyplněním formuláře Vás žádáme, abyste si přečetli metodiku přípravy směsného vzorku roztočů

Odeslání vzorku, prosím, avizujte sms na číslo 739 594 728 !

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku služeb a zakázkové výroby.

X