Léčení a přípravky

  /  Léčení a přípravky

Pomůcky pro léčení a diagnostiku

Přijímáme objednávky na vyvíječe VAT-1a pro aktuální rok

Objednávky projednejte s ing. Kamlerem – kontakt.

 

Opravy vyvíječů

Opravy vyvíječů zajišťují autorizovaní opraváři. Nejbližšího opraváře můžete vyhledat v seznamu: Seznam opravářů vyvíječů

 

Ochranné pomůcky k aplikaci léčiv aerosolem a fumigací

K aplikaci léčiv aerosolem a fumigací doporučujeme používat filtrační polomasku s filtrem proti organickým parám a plynům.
Tyto ochranné pomůcky lze zakoupit například v e-shopu ambra.

X