Vyšetření moru včelího plodu z měli a medných zásob

  /    /  Vyšetření moru včelího plodu z měli a medných zásob

Vyšetření měli a medných zásob na mor včelího plodu

Původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae můžeme najít v nemocných včelstvech, nebo ve včelstvech, která přišla s nákazou do styku a zatím neonemocněla.
Pro laboratorní vyšetření se ze včelstev odebírají vzorky voskové měli ze dna úlů, medných zásob, dospělých včel nebo plodu.
Každé z těchto vyšetření má svoje specifika a volí se v jiných situacích.

Vyšetření měli či medných zásob je kvantitativní, to znamená, že podle nalezené koncentrace spor můžeme odhadnout, zda včelstvo je nemocné (případy s desítkami tisíc a více spor na gram měli), nebo jenom infikované (10 až tisíc spor na gram). Vosková měl je velmi vhodná i pro plošný screening výskytu původce moru plodu ve včelstvech. Vyšetření vyvinul náš ústav a osvědčilo se v praxi.

Rozbor si může objednat kdokoliv. Kdy je vyšetření měli nebo medných zásob na mor včelího plodu povinné určuje Státní veterinární správa.

Na vyšetření moru z měli či medných zásob nelze požadovat dotaci.

Postup odběru vzorků

Pro vyšetření je třeba zaslat alespoň polévkovou lžíci měli či medných zásob.

Směsné vzorky mohou zahrnovat měl či medné zásoby maximálně z 25 včelstev z jednoho stanoviště. Vzorky se musí odebírat z každého stanoviště zvlášť.

PŘÍKLADY:
Mám 1 stanoviště s 20 včelstvy = vytvořím 1 směsný vzorek ze všech 20 včelstev.
Mám 1 stanoviště s 30 včelstvy = vytvořím 2 směsné vzorky, každý z 15 včelstev.
Mám 2 stanoviště po 8 včelstvech = vytvořím 2 směsné vzorky z každého stanoviště po 8 včelstvech. Vzorky  z více stanovišť nelze spojovat.

V ochranném pásmu může být směsný vzorek maximálně z 10 včelstev z jednoho stanoviště. V ochranných pásmech moru, pokud je vyšetření součástí opatření
nařízených veterinářem, musíte objednávku na vyšetření odsouhlasit s veterinářem KVS.

Mor můžeme vyšetřit i ze vzorku měli zaslaného na vyšetření varroázy. Tento požadavek je nutné zřetelně napsat do objednávky, výrazně napsat na takový vzorek „také mor“, totéž uvést v seznamu vzorků.

Postup odběru vzorků měli

Postup odběru vzorků medných zásob

Vzorkovnice a značení vzorků

Lze objednat v našem internetovém obchodě, telefonicky nebo e-mailem.

Na vzorkovnice uveďte tyto údaje:
Číslo vzorku – musí být totožné s číslem na seznamu
Jméno chovatele
Název stanoviště
Reg.číslo stanoviště
Čísla úlů

Formuláře pro objednávání mikrobiologických rozborů

Jednotliví chovatelé

Objednávka přes online formulář – stačí vyplnit pouze v elektronické podobě, laboratoř si přiřadí k zaslaným vzorkům sama

DOC – Objednávka rozborů na mor z měli nebo medných zásob – Otevře se ve Wordu, posílá se mailem nebo se vzorky

Hromadné objednávky

Systém CIS
Při přípravě hromadných zásilek vzorků měli na vyšetření varroázy a moru zasílající organizace vygeneruje žádanky a seznamy s potřebnými údaji o vzorcích pomocí systému CIS. Laboratoř VÚVč Dol je do systému zapojena stejně jako ostatní laboratoře.

 

Nejste zapojeni do systému CIS

Použijte formulář objednávky  DOC – Objednávka rozborů na mor pro ZO mimo CIS

Pro vypracování seznamu vzorků  použijte formulář pro Excel: XLS – Příloha seznam vzorků mor + varroa
nebo formulář pro Word: DOC – Příloha seznam vzorků mor + varroa

 

Naše laboratoř z kapacitních důvodů nepotvrzuje příjem vzorků k vyšetření. Pro potvrzení, že Váš balík se vzorky dorazil v pořádku, využijte prosím služeb České pošty. Informujte se o možnosti elektronického oznámení či sledování zásilky.

Budeme rádi, pokud si najdete pár minut a poskytnete nám cennou zpětnou vazbu vyplněním tohoto dotazníku.

Kam poslat vzorky

Adresa pro zasílání vzorků:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Dol 35
250 69 Máslovice

Ceny

Informace o cenách rozborů naleznete v Ceníku služeb a zakázkové výroby.

Platby

převodem – s protokolem s výsledky zasíláme fakturu, posíláme poštou nebo elektronicky
v hotovosti – lze zaplatit osobně v naší účtárně

Ochrana osobních údajů

Objednáním rozborů zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

X