Výzkum genetiky a šlechtění včel

  /    /  Výzkum genetiky a šlechtění včel

Již od  počátku 70. let minulého století se zabýváme šlechtěním včely medonosné kraňské.

V oblasti genetiky a šlechtění včel se podílíme na řadě výzkumných projektů:

TA04020317 (TA ČR): Mapovaní populace včely medonosné v České republice. 2014-2017. Spoluřešitelé: Česká zemědělská univerzita v Praze

Dokážeme ochránit naše včely?

O ochraně geografických plemen včely medonosné ve světě a o situaci v ČR píše RNDr. František Kašpar z PV Pekařov.

PDF článku, který vyšel ve Včelařství 4/2019. V nezkrácené verzi rukopisu k přečtení ZDE (www.pvpekarov.cz).

Jaké včely žijí na našem území?

Článek o průběžných výsledcích projektu mapování populace včel v ČR, vyšel ve Včelařství 3/2016.

X